Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Lipova va fi reabilitată și repusă în valoare cu finanțare europeană. Primăria orașului Lipova, în colaborare cu Parohia Ortodoxă Română Lipova a demarat proiectul „Consolidare, restaurare, conservare biserică, amenajare in­cintă, restaurare și consolidare împrejmuire, realizare corp Anexa C2 și lumânărar C3, iluminat arhitectural ansamblu la biserica „Adormirea Maicii Domnului”.
Investiția se va ridica la 21.230.170 de lei, din care, asistența financiară nerambursabilă de 98  la sută din valoarea totală eligibilă, în sumă de 19.018.478 de lei, este asigurată prin Programul Operațional 2014-2020, Axa 5, Prioritatea de Investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.
Al doilea proiect major
Proiectul urmărește transformarea Orașului Lipova într-o zonă de interes turistic cultural, contribuind astfel la diversificarea sectoarelor economice. „Primăria orașului Lipova, în parteneriat cu Parohia Ortodoxă Română Lipova a reușit să câștige un proiect finanțat din fonduri europene, de aproape cinci milioane de euro. Prin acest proiect, do­rim să reabilităm, atât interior, cât și exterior biserica «Adormirea Maicii Domnului». Este al doilea proiect major pentru conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural al orașului Lipova, după cel privind reabilitarea Mănăstirii Maria Radna, lucrare ce a costat 11 milioane de euro, cea mai mare parte a fondurilor fiind asigurate de Uniunea Europeană, prin Programul Opera­ţional Regional 2007-2013. În cadrul proiectului de reabilitare a Bisericii «Adormirea Maicii Domnului» avem în vedere consolidarea, restaurarea și conservarea bisericii, a frescei interioare și a componentelor artistice din lemn; refacerea instalațiilor electri­ce, sanitare și realizarea unui sistem adecvat de încălzire; realizarea unui sistem de iluminat arhitectural și ambiental pentru punerea în valoare a monumentului și refacerea sistemului paratrăsnet; construirea unui corp care să preia funcțiunile de cameră tehnică pentru centrala de preparare a agentului termic, grupuri sanitare, inclusiv pentru persoanele cu handicap; instalarea de facilități pentru persoanele cu dizabilități în corpuri de clădire reabilitate; digitalizarea obiec­- tivului de patrimoniu”, sus­ține primarul orașului Lipova, Mircea Iosif Jichici.

Recomandările redacției