Școala Gimnazială „Lazăr Tâmpa” Almaș, în calitate de beneficiar, implementează din 1 iunie 2019 proiectul cu titlul „Digital classroom – make technology your friend!”, având un buget de 24.460 euro.

Fără a părea lipsiți de modestie, școala noastră dispune de dotări de ultimă generație așa cum puține școli din județ au. Aceste dotări atrag după sine nevoia de formare a cadrelor didactice în vederea folosirii eficiente a acestor mijloace în beneficiul elevilor și al întregii comunități. Activitățile de mobilitate europeană și cooperare internațională, desfășurate până în prezent, ne-au făcut să conștientizăm beneficiile și importanța internaționalizării instituționale pentru a asigura o educație de calitate și de aceea ne dorim să continuăm acest demers.”, a declarat prof. Rafila Vesa, directorul instituției.

Am observat că desfășurarea activităților în mod tradițional îi limitează elevului aria de explorare, duce la diminuarea gradului de atractivitate al activităților desfășurate în școală și pasivitate din partea elevilor, iar aceste efecte directe provoacă, pe termen mediu și lung, diminuarea interesului copiilor față de învățare și scăderea motivației elevilor pentru propria formare și implicare în comunitatea din care fac parte”, a declarat prof. Talida Pop, managerul proiectului.

Pe termen scurt și mediu, proiectul va avea ca impact dezvoltarea competentelor, aptitudinilor și atitudinilor cadrelor didactice necesare integrării instrumentelor TIC și a metodelor inovative de predare,

Pe termen lung, implementarea acestui proiect va ajuta la creșterea interesului copiilor față de activitățile școlare, la implicarea activă a elevilor în propria formare, la reducerea numărului de copii cu dificultăți de integrare, la o mai bună implicare a părinților în educația copiilor și în susținerea instituțiilor școlare și la creșterea încrederii în structurile UE.

 

Recomandările redacției