D-064-271-256-544-028-x38-033 D-064-379-256-432-028-xf9-033 D-068-380-256-426-015-x76-033În zilele de 3 şi 4 aprilie 2013, elevii Liceului „Atanasie Marienescu” din Lipova au participat la o acțiune deosebită, menită să le îmbogățească experiența și cunoștințele pentru o viitoare etapă din viața lor: aceea de angajat al unei firme. Este vorba de proiectul POSDRU „Parteneriate active şcoală-întreprindere în vederea îmbunătăţirii formării profesionale iniţiale-PAŞII FPI”. Acțiunea face parte din cadrul unui proiect realizat în colaborare cu câteva firme din oraș și, după cum ne relata profesoara Dorina Doina Nemeş – coordonator şcolar al proiectului, elevii liceului au avut mai multe astfel de vizite.
„Elevii Liceului «Atanasie Marienescu» au desfăşurat vizite la agenţii economici din zona Lipova S.C. «Alco-Kraft» S.R.L., S.C. «Everel România» S.R.L.şi S.C. «Robac Industries» S.R.L., seminarul «Sfaturi pentru viitorul absolvent în vederea angajării» şi simulări de interviuri de angajare în cadrul activităţii «Realizarea săptămânii şcoli-întreprinderi» în proiectul strategic «Par­teneriate active şcoală-întreprindere pentru îmbunătăţirea formării profesionale iniţiale – PAŞII FPI».
Cu această ocazie au fost implicaţi echipa de conducere a şcolii, cadrele didactice din catedra de cul­tură tehnică, elevi ai claselor a VIII-a şi ai liceului tehnologic, părinţi ai acestora şi invitaţi ai şcolii: reprezentant al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Arad, reprezentanţi ai S.C. «Alco-Kraft”S.R.L., S.C. «Everel România” S.R.L. şi S.C. «Robac Industries” S.R.L., S.C. «G.B. COMPANY” S.R.L., reprezentant al U.G.I.R. Filiala Arad, al Primăriei Oraşului Lipova, al Consiliului Local Lipova, al Asociaţiei de părinţi «Gând tineresc”, reprezentanţi ai Liceului «Sever Bocu” şi ai şcolilor gimnaziale «Teodor Păcăţeanu” din Ususău şi «Adam Muller Guttembrunn», părinţi, elevi ai claselor a XII-a respectiv a VIII-a ai acestor şcoli, reprezentanţi mass-media, asi­gurându-se colaborarea directă a şcolii cu reprezentanţii întreprinderilor.
Simulările de interviu au prilejuit elevilor şi părinţilor atât cunoaş­terea tendinţelor de dezvoltare economică în zonă cât şi iniţierea în pregătirea pentru susţinerea unui interviu, cunoaşterea condiţiilor şi a criteriilor de selecţie (a fişelor de interviu şi chestionarelor aplicate de către agenţii economici candidaţilor care optează pentru un post) în vede­rea angajării cât şi familiarizarea cu legislaţia muncii. Ca rezultat al proiectului la nivelul şcolii s-a realizat minighidul pentru viitorul absolvent în vederea angajării“ – a încheiat prezen­tarea profesoara Dorina Doina Nemeş, coordonator şcolar al proiectului.

Recomandările redacției