delegatie-irak ok2Conducerea Universității de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a primit, recent, vizita unei delegaţii din partea Universităţii Nawroz din Duhok, Kurdistan (Irak), condusă de către prof. univ. dr. Haithem T. Alyousif, vicepreşedinte al Universităţii, prof. univ. dr. Auday Jamal, decanul Facultăţii de Informatică, prof. univ. dr. Salah R. Obeyd, prodecan şi prof. univ. dr. Rafea H. Jarullah, coordonatorul Departamentului de limba engleză. Vizita s-a derulat în baza acordului de colaborare semnat în cursul acestui an, în cadrul vizitei unei delegaţii a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad în Provincia Duhok din Regiunea Autonomă Kurdistan.
Universitatea Nawroz este o universitate particulară importantă în Provincia Duhok care colaborează la ora actuală cu multe instituţii academice din Europa şi America de Nord.
Proiectele comune ale celor două Universităţi vizează domenii din cadrul ştiinţelor umaniste, biotehnologii, ştiinţe economice, informatică şi drept, dar şi studii medicale, întrucât intenţia Universităţii Nawroz este de a face demersurile necesare înfiinţării unei astfel de specializări în Duhok. Acesta este şi unul din motivele principale pentru care oaspeţii au vizitat Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” şi anume de a vedea structura şi funcţionalitatea învăţământului medical privat.
În urma discuţiilor avute cu conducerea Universității de Vest „Vasile Goldiș”, cele două Universităţi vor trece la implementarea activităţilor prevăzute în acordul de cooperare, care urmăresc schimbul de experienţă a cadrelor didactice, mobilităţi studenţeşti, organizarea în comun a unor şcoli de vară pe teme de interes general, dar şi dezvoltarea unor proiecte de viitor mai ambiţioase, cum ar fi studii comune de masterat, sau doctorate în cotutelă.

Recomandările redacției