Mai multe proiecte finanţate pe bani europeni, ce vizează mai multe domenii şi care angrenează Euroregiu­nea Dunăre-Criş-Mureş-Tisa (DKMT) ar urma să fie puse în practică, în viitor. Proiectele au fost iniţiate în cadrul unei întâlniri a experţilor din euroregiune, întâlnire ce a fost găzduită de Consiliul Judeţean, în cursul zilei de ieri.
Întâlnirea a avut ca scop elaborarea ideilor pe domeniile Cultură, Educaţie, Tineret şi Sport, ca partea a strategiei Euroregiunii pentru perioada de programare 2014-2020.
DKMT are ca obiectiv dezvoltarea şi lărgirea relaţiilor dintre comunităţi locale. Partenerii DKMT sunt judeţele Arad, Timiş, Caraş-Severin (România), judeţele Csongrád, Bács-Kiskun (Ungaria) şi Provincia Autonomă Voivodina (Serbia). „Scopul cooperării regionale constă în lărgirea relaţiilor dintre autorităţile locale, promovarea contactelor economice, culturale, ştiinţifice şi sportive dintre persoanele juridice şi fizice din judeţele şi pro­vinciile membre, precum şi colaborarea pentru integrarea în proce­sele moderne din Europa”,  a susţinut Mihaela Stănescu, şef Serviciu Relaţii Externe şi Instituţionale din cadrul CJ Arad.
Pentru perioada 2007 – 2013, Planul Strategic al Euroregiunii DKMT şi-a îndeplinit misiunea şi a asigurat baze favorabile pentru întreaga regiune, nu­meroase proiecte fiind deja în curs de implementare. „Cele mai importante proiecte finalizate din fonduri euro­pene, în perioada 2007- 2013 sunt: Drumuri fără frontiere, Revelaţii în Euroregiunea DKMT- proiect prin intermediul căruia au fost realizate două trasee tematice transfrontaliere şi EuroRegional News Agregator, ce a avut drept scop asigurarea de informaţii organizaţiilor şi locuitorilor din euroregiune”, a spus Adrian Ţolea, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Arad.
Judeţele membre din România vor alege o persoană pentru elaborarea Strategiei DKMT 2020, care are ca atribuţie elaborarea părţii române a strategiei, precum şi ţinerea legăturii cu coordonatorul Strategiei DKMT 2020. „Persoanele interesate să participe la întâlnirile de lucru din Arad sunt rugate să se înscrie trimiţând un mesaj cu datele de contact la dkmt2020@gmail.com urmând să fie invitate la consultări. Domeniile pe care dorim să organizăm consultări sunt următoarele: dezvolta­re economică, cultură, educaţie, tine­ret, sport, turism, mediu, transport şi sănătate”, a explicat Sorin Victor Roman, reprezentantul delegat de către Consiliul Judeţean Arad

Recomandările redacției