director GALA început al doilea an de funcţionare a Grupurilor de Acţiune Locală din judeţul Arad. După cum se ştie, toate cele patru GAL-uri ce funcţionează în judeţul Arad şi-au prezentat rapoartele de activitate a anului de funcţionare, în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Arad, în faţa autorităţilor locale, a invitaţilor şi a presei.
Directorul executiv al GAL Lunca Mureşului de Jos, doctor inginer Marinela Petrean face o enumerare a posibili­tăţilor de obţinere a banilor europeni prin GAL în această perioadă. „Acum, prioritatea noastră cea mai mare este ca beneficiarii noştri să depună proiecte pe măsurile deschise în prezent şi anume: Măsura 41.322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază  pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale; Măsura 41.123 – Creşterea valorii adău­gate a produselor agricole şi foresti­ere; Măsura 41.125 – Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii; Măsura 41.312 – Sprijinirea pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi; Măsura 41.313 – Încurajarea activităţilor turistice. Măsurile sunt deschise până în data de 15 martie a.c. Informaţii suplimentare se pot obţine pe site-ul www.galluncamuresuluidejos.ro ori prin mail: galluncamuresuluidejos@ yahoo.ro“, ne-a precizat directoarea.
Pentru a sublinia şi aspectul transfrontalier al asociaţiei, prin implicarea primarului din Dorobanţi s-a luat legătura cu un GAL din Ungaria. Astfel, se intenţionează demararea unui proiect de cooperare transfrontalier între acest gen de asociaţii pentru a accesa cât mai mulţi bani europeni. În acest sens s-au efectuat deja două vizite: una în România, la Primăria Dorobanţi şi a doua la sediul GAL din Ungaria, unde s-au purtat discuţii pe tema cooperării.

Recomandările redacției