somajÎn următoare luni, numărul şomerilor arădeni din statistici ar urma să crească, simţitor. Motivul: înregistrarea în evidenţe a arădenilor fără loc de muncă, care n-au apelat la autorităţi pentru găsirea unui serviciu. Înregistrarea arădenilor fără loc de muncă ca şomeri, în căutare de job şi sprijinirea acestora spre ocuparea pe piaţa muncii se face pe bani europeni.
Proiectul intitulat „Cercetarea şi prognozarea pieţei muncii din zona de vest a României. Evidenţierea şomajului neînregistrat“ a fost depus în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Acest proiect promite să arate un număr real al şomerilor din judeţul nostru. Trebuie spus că, proiectul este unul pilot, nemaifiind implementat în nicio altă zonă a ţării. Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Arad, împreună cu alte instituţii partenere, a câştigat finanţare nerambursabilă de peste 18 milioane de lei. Parteneri în proiect sunt: Universitatea de Vest Vasile Goldiş Arad, Camera de Co­merţ, Industrie şi Agricultură a judeţului Arad, Fundaţia Pro Prietenia Arad, Inspectoratul Teritorial de Muncă, agenţiile de ocupare din judeţele Bihor şi Timiş şi IRPET – Institutul de Cercetare şi Economie Aplicată din regiunea Toscana. De la acest ultim partener, agenţia locală ia exemple de bune practici, în domeniul pieţei muncii.
Mai multe primării implicate
Astfel, la un an de la lansarea proiectului a fost organizată o conferinţă de prezentare a rezultatelor de până acum, precum şi a următoarelor măsuri şi obiective ce urmează să fie puse în practică. „În perioada 3-5 aprilie se desfăşoară un workshop pe tema acestui pro­iect, iar în urma discuţiilor purtate cu par­tenerii vom ştii care sunt paşii următori. Am purtat discuţii şi cu repre­zentanţii Inspectoratului Teritorial de Mun­că pe propuneri legislative în domeniul ocupării forţei de muncă“, a susţinut Mihaela Jude, inspector principal al AJOFM.
De la lansarea proiectului şi până în prezent s-a lucrat la crearea unor baze de date, precum şi la elaborarea unor chestionare, atât pentru şomeri, cât şi pentru angajatori. Proiectul presu­pune o des­centralizare a anumitor responsabilităţi către administratiile locale. „S-au stabilit cele 10 administraţii din judeţ cu care vom colabora pentru identificarea şomerilor neînregistraţi. În aceste primării vor fi locate centre în care vor fi oferite servicii pentru persoanele identificate. Aceste centre vor fi dotate în cadrul proiectului. În aceste zile vom face vizite la admi­nistraţiile din Ineu, Sântana şi Pe­cica, pentru a vedea stadiul în care se află. (…) După ce va exista o bază de date a persoanelor neocupate vom putea ştii dacă este nevoie de calificare şi recalificare, de ce programe de formare profesională este nevoie, în funcţie de specificul zonei. Şi în acest fel, un potenţial investitor se va pu­tea orienta când va dori să investească într-o zonă din judeţ“ , a susţinut Horia Ocolicean, directorul adjunct al AJOFM Arad.

Recomandările redacției