turism aradCu câteva zeci de mii a crescut nu­mărul turiştilor din judeţul nostru, în peri­oada în care, obiectivele turistice şi cul­- turale au fost făcute cunoscute, printr-un proiect finanţat din bani europeni. Asta arată o statistică făcută pe perioada celor trei ani în care s-a derulat proiectul de promovare a judeţului, ca destinaţie turistică. Aradul are trei circuite cultural-turistice promovate în ţară, dar şi în strănătate.
La Consiliul Judeţean au fost, ieri, pre­zentate rezultatele proiectului „Promo­varea Turismului Arădean prin Circuite Culturale”, care a avut scopul de a face judeţul nostru mai atractiv. Autorităţile susţin că Aradul este o opţiune nu doar pentru turismul de afaceri, ci şi pentru tu­rismul de weekend. Proiectul a fost finanţat de Uniunea Europeană, prin Pro­gramul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul major de interventie 5.3 „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atracti­vităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promo­vării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specifice”.
Prin proiect s-a făcut dorit promo­varea produselor turistice specifice cultu­rale ale judeţului, sub formă de circuite cultural-turistice, astfel încât să se ajungă la o creştere a numărului de turişti. Astfel au fost concepute trei trasee turistice după care s-a făcut promovarea acestora prin instrumente specifice de marketing.
Cele trei circuite turistice promovate în cadrul proiectului sunt: „Drumul Vinului”, în care s-au valorificat principalele obiective turistice din această zonă, inclusiv ele­mente naturale şi antropice, „Pe urmele istoriei arădene“ – un circuit al cetăţilor, siturilor arheologice şi al ansamblurilor arhitecturale”, prin care s-au făcut cunoscute cetăţile, siturile arheologice şi ansamblurile arhitecturale, „Descoperă pacea sufletească – un circuit cultural, spiritual şi ecumenic”, în care s-a urmărit promovarea bisericilor şi mănăstirilor considerate monument istoric. Proiectul a avut o valoare de 514.630 de lei, din care, 403.542 de lei au fost numai fonduri nerambursabile. „Proiectul care tocmai s-a finalizat a fost derulat pe perioada a trei ani de zile. Mai avem în derulare şi proiectul pentru realizarea Centrului de Promo­vare Turistică a judeţului Arad, proiect derulat tot cu fonduri europene. În con­tinuare, din resurse proprii ne dorim să realizăm materiale de promovare a obiectivelor cultural-turistice arădene şi în limba engleză şi maghiară“, a susţinut preşedintele Consiliului Judeţean, Nicolae Ioţcu.
În cifre, în cadrul proiectului au fost realizate: 10.000 pliante; 10.000 postere A2; 3.000 ghiduri turistice însoţite de hărţi turistice; 15.000 cărţi poştale însoţite de DVD-uri turistice; 1.000 albume însoţite de dvd-uri turistice 1 spot TV 30 s; 2 apariţii de 30 min în cadrul postului na­ţional de televiziune TVR 3; s-a participat la patru târguri de turism: la Bucureşti – Târgul de Turism de la Romexpo şi Târgul de turism Etno Rustica; Cluj – Târgul de Tu­rismTouristica şi Timişoara Târgul de Tu­rism Shop-ul de vacanţă. A mai fost creată o bază de date referitoare la obiectivele turistice din judeţul Arad, s-au realizat 40 de panouri de informare turistică; postere, albume turistice, ghiduri turistice, hărţi turistice, DVD-uri turistice şi cărţi poştale.

Recomandările redacției