halmagiu scoalaRecent am purtat o discuție cu profesorul Victor Gheorghe David, directorul Liceului Tehnologic „Moga Voievod“ din Hălmagiu referitor la unele aspecte rezultate în urma derulării primului stagiu de formare în cadrul Proiectului Leonardo da Vinci „Pași spre un turism european“ desfășurat în localitatea Granada – Spania.
– Care a fost scopul acestei acțiuni, domnule profesor?
– Scopul a fost monitorizarea activităților desfășurate de grupul de șapte elevi, în perioada 12.01-02.02.2014, participanți la mobilitate, conform regulilor de derulare și implementare a proiectelor Leonardo da Vinci IVT și a datelor privind monitorizarea și mentoratul participanțior la mobilitatea de formare profesională atingând un corolar de obiective despre care am vorbit cu altă ocazie.
– Care au fost metodele și instrumentele utilizate în monitorizare?
– Acestea au constat în discuții individuale cu participanții dar și de grup, chestionare de monitorizare, vizite la locul de stagiu, acordarea de sprijin și îndrumare par­ticipanților, analiza fișelor individuale de lucru zilnice împreună cu tutorii de stagiu.
– Care a fost concluzia în urma desfășurării acțiunii și a monitorizării ei?
-concluzia a fost că activitățile cuprinse în acordul de formare au corespuns cu cele defășurate în plasament. Pe parcursul perioadei de mobilitate nu am întâmpinat probleme , dimpotrivă am constatat că elevii au fost foarte mulțumiți de plasament. Drept urmare consider că obiectivele stabilite inițial au fost realizate în totalitate.

Recomandările redacției