În județul Arad, trei centre de  zi din Botfei, Ineu și Pâncota sunt frecventate de 78 de copii din comunități vulnerabile, din care 67 sunt de etnie romă. Acestora li se oferă servicii de abilitare și incluziune prin echipele mobile ale DGASPC Arad. Proiectul VIP Plus vizează și îmbunătățirea capacității instituționale a centrelor de zi prin elaborarea și aplicarea de proiecte instituționale, creșterea capacității centrelor de zi de a se implica în procesul de conștientizare a persoanelor de etnie romă la nivel comunitar dar și îmbunătățirea abilităților copiilor și familiilor beneficiare  ale serviciilor de zi și creșterea competențelor specialiștilor și lideri romi de a promova drepturile etniei. De asemenea tot în cadrul proiectului este prevăzută  prevenirea și combaterea oricărei forme de discriminare a romilor în comunitățile participante.

Un număr de 49 de părinți și alți membri ai familiilor copiilor din grupul țintă au participat prin proiectul VIP Plus la diverse activități de abilitare. Cele trei centre de zi din județul Arad, partenere ale proiectului, cu echipamente IT de ultimă generație. Astfel, au fost acordate cu titlu gratuit spre folosința beneficiarilor din grupurile țintă echipamente noi și moderne, constând în șase tablete cu cameră video încorporate, nouă laptop-uri cu cască și microfon, trei imprimante multifuncționale și trei televizoare smart. Echipamentele vor fi utilizate în activitățile organizate special pentru ei, de experții incluziune și abilitare, de copiii de etnie romă sau aparținând unor categorii vulnerabile pe toată perioada implementării proiectului și ulterior pe cea a sustenabilității de cinci ani de zile.

Recomandările redacției