Reprezentanții Uniunii Locale a Asociațiilor Locative au demarat o campanie de informare a proprietarilor de apartamente din condominii,   cu privire la noua lege care reglementează statutul asociațiilor. Asta, în condițiile în care, proiectul a fost inițiat de Guvern pe 21 iunie 2017, iar după un an, pe 26 iunie, a fost adoptat de Camera Deputaților, cu 273 de voturi pentru, două voturi contra și patru abțineri. Asta, după ce pe 13 noiembrie 2017, proiectul de lege privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor a fost adoptat de Senat cu 91 de voturi pentru, șase voturi contra și cinci abțineri. „Noua lege a asociațiilor de proprietari va conține 110 articole (64 de pagini) și va intra în vigoare la 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, dată la care se va abroga Legea nr. 230/2007 și HG nr. 1588/2007”, a ținut să precizeze Dorina Lupșe, președintele ULALA.

Notificări și regulamente

După intrarea în vigoare a legii,  proprietarii vor avea obligația de a notifica în scris președintele asociației despre orice schimbare a numărului membrilor familiei prin căsătorie, naștere sau deces, în termen de zece zile de la intervenirea schimbării; precum și despre persoanele luate în spațiu sau despre locatarii/comodatarii din închirierea/împrumutarea locuinței, în termen de zece zile de la luarea în spațiu sau de la semnarea contractului de închiriere/comodat. De asemenea, proprietarii vor fi obligaţi să adopte un regulament al condominiului, cu regulile și condițiile de folosință a părților comune ale condominiului și normele de conduită și bună vecinătate dintre proprietari, în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a noii legi.

Debite notate în Cartea Funciară

Dorina Lupșe mai spune că, după publicarea în Monitorul Oficial, atestatul de administrator de condominii se emite de către primării în baza certificatului de calificare profesională, a cazierului judiciar şi a cazierului fiscal și este valabil patru ani de la data emiterii, după care poate fi reînnoit. Persoanele atestate conform Legii nr. 230/2007 trebuie să obţină certificate de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condominii, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a noii legi. „La solicitarea asociaţiei de proprietari, administratorul este obligat să încheie, pe cheltuială proprie, o poliţă de asigurare de răspundere civilă profesională. Administratorul este obligat să notifice, în scris, proprietarii care au plăţi restante la cheltuielile comune ale condominiului și să înștiințeze președintele și comitetul executiv despre restanțe. Termenul de plată a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari este de maximum 30 de zile calendaristice de la data afişării listei lunare de plată”, mai spune Dorina Lupșe. În plus, președintele sau administratorul are obligația de a solicita notarea în cartea funciară a debitelor mai vechi de trei luni și care depășesc valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Cenzorii și asociațiile de locatari

În ceea ce privește atribuțiile cenzorului, trebuie spus că acesta sau comisia de cenzori avizează contractele de închiriere, de folosință sau de concesiune a părților comune, semnează propunerile de ordine de zi ale adunărilor generale, hotărârile adunărilor generale și deciziile comitetului executiv, și vizează procesele verbale de predare-primire a documentelor și bunurilor asociației. „Cenzorul sau comisia de cenzori va înștiința proprietarii despre neregulile financiar-contabile sau despre nerespectarea prevederilor noii legi de către adunarea generală, comitetul executiv sau președinte, prin afișare la avizier, în termen de cel mult cinci zile de la constatare. De asemenea, asociațiile de locatari care au dobândit în proprietate unitățile de proprietate individuală vor avea obligația să se reorganizeze în asociații de proprietari, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a noii legi”, a mai spus președinta ULALA.

În încheiere, aceasta a ținut să precizeze că Uniunea Locală a Asociațiilor Locative Arad va oferi sprijin asociațiilor de locatari și de proprietari privind înființarea, organizarea și funcționarea în conformitate cu noua lege, precum și administratorilor în vederea obținerii certificatelor de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condominii.

(L.Ș.)

Recomandările redacției