Proprietarii pădurii de la Nadăş arată cu degetul înspre angajaţii Direcţiei Silvice şi ai ITRSV

0
387

nadasScandalul de la Nadăş ia amploare. După procesele interminabile, după declanşarea unei anchete de către procurorii DNA, după neregulile sesizate atât de către săteni, cât şi de către proprietarii pădurii, aceştia din urmă lansează noi acuzaţii grave la adresa unor angajaţi ai Direcţiei Silvice Arad şi ai Inspectoratului Teritorial pentru Regim Silvic şi Vânătoare Oradea. De tirul celor de la Nadăş nu au scăpat nici unii poliţişti, despre care proprietarii pădurii susţin că ar face jocurile angajaţilor Direcţiei Silvice care au interese nelegitime în zonă.
În urma unei ştiri publicate de ziarul nostru în data de 4 noiembrie, intitulată „Prejudiciu de aproape 500.000 de lei în pădurea de la Nadăş”, am primit un drept la replică semnat de proprietarii pădurii, Mihai Alexandru Colţeu, Viorica Colţeu şi administratorul Ocolului Silvic Privat, Oliver Paul Ilieş.  „Informaţia difuzată de poliţie, defectă atât din punct de vedere juridic, cât şi al conformităţii ei cu realitatea, are scopul de a calma indispoziţia creată şefului Direcţiei Silvice a Judeţului Arad, conducător local al entităţii înfiinţate pentru administrarea pădurilor statului, de publicarea în acelaşi ziar a articolului  «Conducerea Ocolului Silvic Nadăș acuză anumiți angajați ai Direcției Silvice că își urmăresc propriile interese» din data de 28.10.2014, prin care acesta şi acoliţii săi au fost demascaţi, în continuarea şi a altor articole cu acelaşi subiect, ca jefuitori ai pădurilor statului situate în raza judeţului Arad, transmiterea de către poliţie a acestei informaţii spre difuzare publică constituind în realitate o asociere a unor  poliţiști din cadrul Serviciului de Ordine Publică la manoperele întreprinse de forţele pe care se sprijină devalizatorii proprietăţii sta­tului, cu scopul de a deturna atenţia opiniei publice de la faptele grave comise de către aceştia în paguba statului şi a le  îndrepta către fapte ireale, pre­tins comise în sectorul forestier privat”, se arată în dreptul la replică trimis.
„Pădure lăsată fără pază”
De asemenea, se menţionează că proprietarii pădurii nu au niciun interes să taie arbori nemarcaţi, deoarece activitatea de tăiere s-ar fi situat în toţi anii cu mult sub nivelul volumului tăierilor legale la care ocolul avea dreptul, astfel încât până la atingerea plafonului legal, proprietarii aveau posibilitatea să marcheze arborii respectivi. „Nu pădurarii ocolului silvic privat pot fi învinuiţi de astfel de fapte, ci persoanele cu funcţii de conducere şi de control în domeniul autorităţilor forestiere, care au luat măsuri ce au condus la lăsarea pădurii fără pază, tocmai cu scopul ca indivizi protejaţi de ele să comită astfel de fapte. Aceste persoane sunt Petru Şeran, inspector încadrat la Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare (ITRSV) Oradea, cu locul de muncă la Inspecţia  Silvică şi de Vânătoare (ISV) Arad; Ioan  Jurcă, inspector încadrat la ITRSV Oradea, cu locul de muncă la ISV Arad; Ioan Oaida, inspector încadrat la IRSV Oradea, cu locul de muncă la ISV Arad; Octavian Nistor, inspector încadrat la  ITRSV Oradea, cu locul de muncă la ISV Arad; Traian Alb, şef de district la Ocolul Silvic Beliu, jud. Arad; Felicia Erdei, inspector şef adjunct al Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Oradea; Nicolae Timaru, înlocuitor temporar al Inspectorului Şef al Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi de Vână­- toare Oradea, ing. Ioan Raţ   de la Serviciul  control al Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Oradea; Teodor Ţigan, directorul Direcţiei Silvice a Judeţului Arad”, susţin în continuare semnatarii drep­tului la replică.
Membrii familiei care deţin pădurea de la Nadăş afirmă că Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Oradea a dispus suspendarea fără termen a serviciului public cu specific silvic prestat de către Ocolul Silvic Privat Nadăş pentru terenurile cu vegetaţie forestieră aflate în proprietatea lor. Astfel, Direcţia Silvică Arad a desemnat  Ocolul Silvic Beliu să preia în pază pădurea. „Inspectorii Petru Şeran, Ioan Jurcă, Ioan Oaida şi Octavian Nistor,  încadraţi la ISV Arad, precum şi  numitul Traian Alb, şef de district la Ocolul Silvic Beliu, desemnat să reprezinte acel ocol silvic la activitatea de preluare a pădurii în pază, şi-au încălcat cu ştiinţă atribuţiunile de serviciu, în mod repetat, începând cu desfăşurarea neregulamentară a inspecţiei şi tergiversarea acesteia şi a predării-primirii pădurii în pază şi terminând cu înscrierea în actele de consemnare a rezultatului inspecţiei şi în actele de predare-primire în pază a unor date neconforme cu realitatea, cu scopul de a ne provoca pagube şi de a se utiliza datele despre existenţa acestor prejudicii ca argumente pentru invinuirea penală a noastră de comiterea unor infracţiuni, precum şi de a desfiinţa ocolul silvic privat”, se mai arată în scrisoare.
La mâna hoţilor
În continuare, Şeran, Jurcă, Oaidă, Nistor şi Alb  sunt acuzaţi că ar fi săvârşit mai multe fapte de natură să prejudicieze ocolul.
„Au lăsat pădurea fără pază  în perioada 11.03.2014-19.03.2014.
În data de 11.03.2014 ni s-a comunicat […] de către inspectorii ISV Arad, să întrerupem orice activitate […] iar până în data de 19.03.2014 nu s-a prezentat nimeni din nici o structură a statului pentru a lua măsuri de pază, pădurea rămânând la mâna hoţilor. Această situaţie le este imputabilă atât inspectorilor ISV Arad, care trebuiau să-i mobilizeze pe cei de la Ocolul Silvic Beliu să-şi intre imediat în atribuţiile de pază, cât şi şefului de district Train Alb de la Ocolul Silvic Beliu, desemnat să efectueze operaţiunile de preluare în pază. E clar că s-a acţionat la înţelegere între aceste persoane, de a lăsa un timp pădurea fără pază, pentru ca în acest interval de timp hoţii de lemne înştiinţaţi de ei să comită nestingheriţi tăieri de lemne în mod ilegal şi sustragerea acestora, în cantităţi foarte mari. Modul neregulamentar, deci abuziv, în care s-a desfăşurat activitatea de inspecţie de către cei patru inspectori din cadrul ISV Arad a  constat în faptul că măsura suspendării  serviciului public cu specific silvic prestat de Ocolul Silvic Privat Nadăş a fost pusă în aplicare înainte de efectuarea inspecţiei de fond şi predarea-primirea pădurii în paza altui ocol silvic, deşi, aşa cum au apreciat inspectorii din cadrul Ministerului Apelor, Pădurilor şi Silviculturii, care au efectuat o verificare la sediul Ocolului Silvic Privat Nadăş în data de 03.06.2014, suspendarea trebuia să se pună în aplicare după terminarea inspecţiei dispuse în vederea predării-primirii pădurii în pază, pentru ca în acest timp ocolul silvic privat să continue paza organizată cu personalul său şi să se prevină, astfel, lăsarea pădurii fără pază timp de 8 zile şi efectuarea ulterior, de către Ocolul Silvic Beliu, a unei păziri formale până la terminarea inspecţiei (câte o tură cu maşina, la un interval de câteva zile,  program pe care hoţii de lemne îl cunoşteau, acţionând în consecinţă nestingheriţi); nerespectarea de către inspectorii ISV Arad a prevederilor art. 21 alin. 1 din Regulamentul de pază a fondului fores­tier […] S-au marcat pe seama pă­- durarilor Ocolului Silvic Privat Nadăş cioate descoperite începând cu  data de 20.03.2014, când a început inspecţia de fond, neţinându-se cont de faptul că din data de 11.03.2014 pădurarii încadraţi la S.C. Ocolul Silvic Privat Nadăş S.R.L nu mai aveau dreptul să efectueze paza, aceasta fiind asigurată de Ocolul Silvic Beliu din data de 19.03.2014, […] s-au marcat pe seama pădurarilor Ocolului Silvic Privat Nadăş cioate pe care nu s-a mai cunoscut aplicarea mărcii de către Ocolul Silvic Privat Nadăş, deoarece erau foarte vechi, pădurarii noştri au fost făcuţi răspunzători pentru cioate proaspete nemarcate, fără să se ţină seama de faptul că ele puteau proveni de la tăieri operate de autori necunoscuţi în peri­oada în care pădurarii noştri nu mai aveau dreptul să efectueze paza, s-a refuzat în mod nejustificat reţinerea faptului că în unele unităţi amenajistice s-au modificat ilegal limitele, în anumite parcele s-au considerat cioate nejustificate acelea pe care nu s-a mai cunoscut aplicarea mărcii de către Ocolul Silvic Privat Nadăş din cauză că în timpul exploatării au fost trase lemne peste cioate şi s-a şters marca, s-au considerat cioate nejustificate şi acelea şterse din cauza căderii peste ele a arborilor dezrădăcinaţi, s-au considerat cioat­e nejustificate şi acelea situate în afara fondului forestier administrat de Ocolul Silvic Privat Nadăş, s-a aplicat marcajul ITRSV pe cioate care aveau deja marcajul ocolului silvic privat, s-a refuzat consemnarea separată a numărului de cioate care erau evident apărute după suspendarea servicului silvic, fără se se consemneze obiecţiunile formulate în acest sens de către pădurari chiar în timpul inspecţiei”, mai susţin semnatarii dreptului la replică.
Control tergiversat
Aceştia mai spun că în timpul celor patru luni, cât a durat controlul de fond, paza pădurii a fost inexistentă, iar faptul că cioatele găsite în această perioadă au fost imputate pădurarilor de la Ocolul Silvic Privat Nadăş ar fi abuzuri indiscutabile. „Inspectorii ISV Arad veneau doar 2-3 zile pe săptămână, timp de 3-4 ore, începând ziua de lucru cu un răgaz de câteva ore la birtul din Nadăş al unei rudenii a şefului de district Traian Alb de la Ocolul Silvic Beliu, nelipsit de la respectivele întâlniri, tocmai pentru ca cei care au făcut plângerile în urma cărora s-a luat măsura suspendării serviciului public silvic să poată crea pagube cât mai mari atât proprietarilor, cât şi angajaţilor S.C. Ocolul Silvic Privat Nadăş S.R.L; într-un mod curios şi suspect, cele mai multe cioate nemarcate au fost găsite în ultima perioadă a controlului de fond, la 3 luni de la suspendare.
În perioada 03.06.2014 -18.06.2014 cantonul silvic Teşa a fost lăsat fără pază, deoarece pă­durarul Ocolului Silvic Beliu, Dorin Bodea, care-l avea în pază, a demisionat în data de 03.06.2014, iar Ocolul Silvic Beliu a adus un înlo­cuitor abia  în data de 18.06.2014. Această situaţie le este imputabilă, deopotrivă, inspectorilor de la ISV Arad şi şefului de district Traian Alb de la Ocolul Silvic Beliu, deoarece au înlesnit tăierile ilegale şi sustragerile de lemne din pădure. Inspectorii ISV Arad şi reprezentanţii Ocolului Silvic Beliu au refuzat să inventarieze şi să ia în pază stocurile de material lemnos din rămpile primare şi aflate în diferite faze pe suprafaţa parchetelor. Aceste stocuri au fost inventariate la insistenţele reprezentanţilor S.C. Ocolul Silvic Privat Nadăş S.R.L, abia după 3 luni de la data suspendării, în tot acest timp dispărând cantităţi mari de material lemnos din aceste stocuri […] Nu a existat nici un fel de interes al inspectorilor pentru verificarea eficienţei pazei organizate de Ocolul Silvic Beliu în timpul cât s-a desfă­şurat inspecţia, ei înşişi dând exemplu de indiferenţă faţă de fapte de sustragere pe care le-au constatat direct. […] Inspectorul  Ioan Jurcă  a completat actul de control din 24.06.2014 după ce acesta a fost semnat de toţi cei care au luat parte la controlul de fond. Astfel, după ce acest act a fost semnat, inspectorul a mai numerotat rândurile nr. 2 şi 3, iar pe rândul 2 a completat unilateral  textul « u.a. 36, 21, 33, sunt în litigiu» , oprindu-se din scris în urma protestelor reprezentanţilor noştri. […] Inspectorii de la ISV Arad au refuzat să răspundă în scris la obiecţiunile formulate de noi şi de pă­- durarii ocolului silvic privat la actele de inspecţie şi au trimis conducerii ITRSV Oradea date stabilite unilateral, neînsuşite de către toţi  participanţii la inspecţie […] În consecinţă, urmează a se reţine că de cauzarea prejudiciului în valoare de 385.366 lei, comunicat de către ITRSV Oradea […] se fac vinovaţi inspectorii ISV Arad şi şeful de district Alb Traian de la Ocolul Silvic Beliu”, mai susţin reprezentanţii ocolului.
„Ţigan şi-a angajat protejaţii”
Aceştia arată în continuare cu degetul înspre Teodor Ţigan, pe care îl acuză că a refuzat să-i angajeze  pe pădurarii şi pe şeful de district de la ocolul silvic privat  după ce s-a suspendat activitatea de pază prestată de ocolul privat, deşi personal era preluat de la Direcţia Silvică Arad.  Proprietarii pădurii susţin că din acest motiv activitatea de pază a fost întreruptă  timp de luni de zile, până la încadrarea altor pădurari, „recrutarea acestora din urmă făcându-se din rândurile celor care aveau «protecţia» directorului direcţiei silvice, dar care nu erau pricepuţi în prestarea acestei funcţii, neavând nici o zi experienţă în domeniul respectiv”, după cum mai spun reprezentanţii Ocolului Silvic Privat.
Deşi am încercat să luăm un punct de vedere din partea celor de la Direcţia Silvică, acest lucru a fost imposibil, pentru că, purtătorul de cuvânt al instituţiei nu a răspuns la telefon. În ceea ce-i priveşte, reprezentanţii Poliţiei susţin că nu doresc să comenteze acuzaţiile care li se aduc, iar Nicolae Timaru, fostul înlocuitor al şefului ITRSV Oradea, susţine că nu este abilitat să dea declaraţii presei şi că nu ar fi indicat să facă acest lucru atâta timp cât „cazul Nadăş” nu a fost încă elucidat. A ţinut însă să precizeze că inspectorii ITRSV au respectat legea.
De menţionat că în numerele viitoare ale ziarului nostru vom prezenta şi alte nereguli săvârşite în pădurile judeţului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.