Profesorii arădeni vor protesta, în ultimele zile ale lunii februarie, împotriva modificărilor aduse Legii Salarizării. Sindicaliștii din Învățământ amenință că ies în stradă, în cazul în care revendicările lor nu vor fi soluționate. Problemele a căror rezolvare este solicitată sunt probleme de natură salarială, probleme determinate de costul standard, blocarea posturilor, modificarea regulamentului – cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru personalul din familia ocupațională de funcții bugetare „Învățământ”, aprobat prin H.G. nr.34/2018.  Considerăm că este absolut necesară invitarea conducerii FSLI la o întâlnire cu reprezentanții Executivului, în cel mai scurt timp în vederea identificării soluțiilor de rezolvarea a problemelor prezentate. În cazul în care Guvernul României nu va găsi soluții de soluționare a acestora, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ va declanșa acțiuni de protest, în ultima decadă a lunii februarie, ce pot culmina cu declanșarea grevei generale„, susțin reprezentanții Sindicatului Democratic Învățământ Arad.

Membrii sindicatului au adresat problema diferențierii salariilor la cadrele didactice de la diferite unități de învățământ.  Aceștia susțin că reîncadrarea personalului din învățământ, la data de 1 iulie 2017, conform Legii cadru nr.153/2017, a generat discriminări în sistem. De asemenea, potrivit acestora, sporurile și indemnizațiile se calculează, începând cu data de 01.01.2017, prin raportare la salariul de bază din luna decembrie 2016, ceea ce are ca efect diminuarea drepturilor salariale încasate. S-a mai precizat faptul că salariații încadrați cu jumătate de normă vor  încasa venituri mai mici cu 200 de lei, ca urmare a plății contribuțiilor la nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată, iar cei încadrați cu un sfert de normă nu vor încasa niciun leu din salariu ci, dimpotrivă, vor fi nevoiți să „achite” din venitul familial 54 de lei, pentru a-și acoperi contribuțiile la nivelul salariului minim brut. Totodată, se propune rediscutarea grile de salarizare, având în vedere că personalul didactic de predare din învățământul preuniversitar este poziționat între 1,64 și 2,76 – coeficienți de ierarhizare -, ceea ce înseamnă că este situat în treimea inferioară a ierarhiei, deși marea majoritate a personalului are studii superioare.

Costul standard

Profesorii argumentează că valoarea foarte mică a costului standard, dar și inexistența coeficienților suplimentari de diferențiere și de corecție, a generat an de an insufieciența fondurilor pentru plata salariilor și că, în acest moment, ca urmarea a acestui cost standard greșit calculat, la nivel de unități de învățământ se procedează la reduceri de posturi, comasări de case și, în multe situații, s-a propus desființarea de unități de învățământ.

Blocarea posturilor

Începând cu 1 ianuarie 2018, până la 31 decembrie 2018, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante. „Singura soluție prin care se poate evita blocajul în sistemul educațional o reprezintă adoptarea unui act normativ, de cel puțin aceeași forță juridică și care să permită ocuparea posturilor vacante/temporar vacante din învățământul de stat susțin membrii sindicatului.

Profesorii mai solicită modificări legislative în ceea ce privește dreptul personalului didactic cu vechime de 34 de ani, de a fi pensionat, la cerere, cu 3 ani înainte împlinirii vârstei standard, fără diminuarea cuatumului pensiei.  „Atragem atenția Guvernului României că multitudinea problemelor din sistemul de învățământ, care s-au acutizat în ultima perioadă de timp, a condus la nemulțumiri majore în rândul salariaților din educație, membri de sindicat. Minciuna, umilința, nepăsarea, dezinformarea nu fac decât să așeze sistemul de învățământ pe un butoi cu pulbere. Ne-am săturat de promisiuni electorale, postelectorale și preelectorale. Constatăm că, în mod repetat, aceste promisiuni nu s-au respectat și că nici nu există intenția de a fi respectate„, mai precizează membrii sindicatului.

Recomandările redacției