Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, prin prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul UVVG, alături de care s-a aflat prof. univ. dr. Andrei Angelina, prorector, a semnat, în data de 12.01. 2017, un protocol de colaborare cu UNIVEUR DI GALASSO GENNARO (Italia), reprezentată de dr. Galasso Gennaro, privind dezvoltarea de activități și acțiuni cultural – educaționale, antreprenoriale, programe de studii universitare și postuniversitare.
Protocolul mai prevede și activitatea de promovare a ofertei academice și creș­terea vizibilității Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, în spațiul comunitar și extracomunitar, în domeniile medicină dentară, medicină generală și farmacie.
Prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rectorul Universității de Vest „Vasile Goldiș”, a subliniat: „După momentul festiv al recunoaşterii eforturilor depuse de dr. Galasso Gennaro, pentru creșterea vizibilității Universității pe na­- țional și internațional și considerând că studenții italieni sunt foarte importanți pentru noi, am semnat un acord de colaborare, care să promoveze imaginea Universității și calitatea procesului didactic din cadrul Universității noastre. Vom promova împreună proiecte pe linie culturală, educaţională și antreprenorială. Domnul dr. Galasso Gennaro este absol­- vent al Universităţii de Vest „Vasile Goldiș”, Facultatea de Medicină Dentară și este un membru marcant al Clubului Lions, încă de la înființare, fiind arădean prin adopție”.
Dr. Galasso Gennaro, absolvent al Facultății de Medicină Dentară, din cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș”, a precizat: Ne dorim atragerea de studenți italieni și realizarea unui site pentru studenți, în limba italiană, pentru facilitarea studiilor. Sunt absolvent al Universității de Vest „Vasile Goldiș” și pot spune că este o instituție de învăţământ de înalt profesionalism. Întreaga conducere a Universității este mereu disponibilă pentru dialogul cu studenţii străini și îi sprijină de fiecare dată. De asemenea, sunt extrem de onorat pentru Diploma de merit privind contribuția la creșterea vizibilității Universității, acordată de dl. președinte, prof. univ. dr. Aurel Ardelean și d-na rector, prof. univ. dr. Coralia Cotoraci”.
Daniel Albu

Recomandările redacției