În cursul anului 2016 s-au înregistrat 1.508 cauze penale noi care, cumulate cu cele 111 aflate în stoc la începutul anului, la secţia penală rezultă un volum total de activitate de 1.619 cauze, cu 119 de dosare mai mult, faţă de anul 2015, ceea ce reprezintă o creştere cu 8,56%.  Din cauzele aflate pe rolul secţiei penale, în anul 2016 au fost soluţionate 1.476, astfel că, la data de 1 ianuarie 2017 exista un stoc de 143 dosare, cu 32 cauze mai mult decât la finele anului 2015, ceea ce reprezintă o creştere de 28,83%.

Din cele 143 dosare aflate în stoc la finele anului 2016, din care 18 dosare în camera preliminară şi 72 dosare au avut prim termen de judecată în anul 2017. Numărul mai mare de dosare aflate în stoc la sfârşitul anului 2016, comparativ cu anii precedenţi se datorează reducerii numărului de judecători în secţie la 4, coroborat cu faptul că în cursul anului 2016 au fost desfiinţate şi redistribuite dosarele a 3 complete, ultima operaţiune de acest gen având loc pe parcursul lunii decembrie.

În ce priveşte cauzele de corupţie, în cursul anului 2016 la nivelul secţiei penale a tribunalului au fost înregistrate 11 de cauze, din care 3 cauze au avut ca obiect luare de mită, 3 trafic de influenţă, 3 dare de mită şi 2 cauze  infracţiuni la Legea nr. 78/2000. În materia infracţiunilor de criminalitate organizată şi terorism, au fost înregistrate 34 de cauze, din care 2 au avut ca obiect şi infracţiunea de iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup potrivit art. 367 Cod penal 2015, pe lângă trafic sau consum de droguri în 28 cauze şi trafic de persoane în 4 cauze. De asemenea, în cursul anului 2016 au fost înregistrate 10 dosare care au avut ca obiect infracţiuni de omor, 20 cauze care având ca obiect infracţiuni de evaziune fiscală, 1 cauză având ca obiect abuz în serviciu.

În cursul anului 2015, în ce priveşte cauzele de corupţie, la nivelul secţiei penale a tribunalului au fost înregistrate 22 de cauze, din care 10 cauze au avut ca obiect luare de mită, 9 trafic de influenţă şi 3 cauze  infracţiuni la Legea nr. 78/2000. În materia infracţiunilor de criminalitate organizată şi terorism, au fost înregistrate 66 de cauze, din care 30 au avut ca obiect şi infracţiunea de iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup potrivit art. 367 Cod penal 2015, pe lângă trafic sau consum de droguri în 29 cauze şi trafic de persoane în 7 cauze. De asemenea, în cursul anului 2015 au fost înregistrate 24 dosare având ca obiect infracţiuni de omor, 26 cauze care au avut ca obiect infracţiuni de evaziune fiscală, 6 cauze având ca obiect abuz în serviciu.

Propuneri de arestare şi prelungire a arestului preventiv

În camera de consiliu, în anul 2016, judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Arad a soluţionat 88 propuneri de arestare şi de prelungire a arestului preventiv şi 51 contestaţii împotriva încheierilor de arestare şi de prelungire a arestului preventiv, fiind emise 42 mandate de arestare, 33 de cereri pentru autorizări de percheziţii domiciliare şi asupra sistemelor informatice şi a suporturilor de stocare a datelor informatice, fiind emise 110  mandate de efectuare a percheziţiei.

Potrivit registrului de evidenţă a sesizărilor privind supravegherea tehnică şi a celor privind reţinerea, predarea şi percheziţionarea trimiterilor poştale, în cursul anului 2016 au fost formulate un număr de 133 cereri de autorizare, de confirmare a interceptărilor şi înregistrărilor pe bandă magnetică ori de prelungire a mandatelor de supraveghere tehnică, în cadrul cărora judecătorul de drepturi şi libertăţi a emis un număr total de 84 mandate de supraveghere tehnică.

În anul 2015, în camera de consiliu, judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Arad a soluţionat 82 propuneri de arestare şi de prelungire a arestului preventiv şi 58 contestaţii împotriva încheierilor de arestare şi de prelungire a arestului preventiv, fiind emise 45 mandate de arestare, 33 de cereri pentru autorizări de percheziţii domiciliare şi asupra sistemelor informatice şi a suporturilor de stocare a datelor informatice, fiind emise 89  mandate de efectuare a percheziţiei.

Potrivit registrului de evidenţă a sesizărilor privind supravegherea tehnică şi a celor privind reţinerea, predarea şi percheziţionarea trimiterilor poştale, în cursul anului 2015 au fost formulate un număr de 119 cereri de autorizare, de confirmare a interceptărilor şi înregistrărilor pe bandă magnetică ori de prelungire a mandatelor de supraveghere tehnică, în cadrul cărora judecătorul de drepturi şi libertăţi a emis un număr total de 69 mandate de supraveghere tehnică.

Recomandările redacției