de Teofan Mada

În viața popoarelor conflictele armate constituie mereu negarea deliberată a oricărei posibile înțelegeri internaționale, creând scindări profunde și răni sfâșietoare care cer mulți ani (chiar decenii) pentru a se vindeca. Războaiele constituie refuzul practic de a se angaja pentru a ajunge la acele mari ținte economice și sociale pe care și le-a asumat comunitatea internațio­nală, cum sunt, de exemplu, Millennium Development Goals. Din păcate, multele conflicte armate care astăzi încă mai chinuiesc lumea ne prezintă, în fiecare zi, o dramatică imagine de incapa­cități, lipsuri, foame, boli, tragedii și moarte. De fapt, fără pace nu există și nu poate exista niciun tip de dezvoltare economică. Violența sau vărsarea de sânge nu duce niciodată la pace, condiție necesară pentru orice premisă de creștere economică și înnoire socială.
Nu putem să nu reflectem asupra situației grave din Orientul Mijlociu și îndeosebi din Siria. Din păcate, doare să constatăm că prea multe interese pragma­tice și ideologice au prevalat de când a început conflictul sirian, împiedicând găsirea unei soluții care să evite masacrul inutil la care asistăm. Tergiversarea apli­cării de soluții reale a avut drept consecință dramatizarea situației generale din Siria. Liderii statelor din G20 par să „rămână” inerți în fața dramelor pe care le trăiește deja de prea mult timp populație siriană și care riscă să aducă noi suferințe unei regiuni atât de încercate și căutătoare de pace.
Dar ce este pacea. În sens biblic, pacea este un cuvânt profetic prin excelență! Pacea este dorul lui Dumnezeu, este proiectul lui Dumnezeu pentru umanitate, pentru istorie, pentru noi toți, cu toată creația. Dar, istoricește vorbind, pacea este un proiect care întâlnește mereu reacție și opoziție din partea omului și din partea celui rău, diavolul, care seamănă ură, conflicte și război. Și în timpul nostru aspirația la pace și angajarea pentru a o construi se ciocnesc cu faptul că în lume sunt în desfășurare numeroase conflicte armate. Este un soi de război dus „pe bucăți”, „pe zone sau regiuni”; și, în contextul comunicării globale, se percepe oarecum a fi un climat de război în lume.
Există unii care vor să creeze și să mărească în mod deliberat acest climat întunecat, în deosebi cei care caută ciocnirea între diferite culturi și civilizații, și cei care speculează războaiele pentru a face comerț cu arme. Dar războiul înseamnă copii, femei și bătrâni în lagăre de refugiați; înseamnă dislocări forțate de persoane; înseamnă familii distruse; înseamnă locuințe, străzi, instituții sociale și economice nimicite; dar înseamnă mai ales atâtea vieți frânte. Cei care experimentează suferință, distrugere, durere știu bine acest lucru! Astăzi, se înalță încă o dată în multe locuri din lume strigătul disperat al celor ce suferă și al tuturor persoanelor de bunăvoință: nu războiului!
Va urma

Recomandările redacției