clm(1)„Dialogul surzilor” între aleșii Puterii și cei ai Opoziției continuă, mâine, în CLM. O ședință extraordinară pe a cărei ordine de zi se regăsește și proiectul de ajustare a dărilor locale de anul acesta a fost convocată pentru ora 14.00 de aleșii USL.
Nu va fi o întâlnire pașnică între aleși. Asta pentru că proiectul USL a avut, deja, parte de o serie de contre din partea taberei Puterii locale. Pentru ca succesul noului episod de război de mâine să fie garantat, o serie de ra­poarte nefavorabile semnate de Secretariatul Primăriei însoțesc documentele de ședință. Va fi, din nou, o între­vedere a aleșilor locali ce se va derula în Sala Festivă a Palatului Administrativ, pesemne pentru a înlătura impresia că anterioara ședință, a cărei dată de desfășurare a coincis cu ziua de naștere a primarului, să nu bată la ochi. Interesant este, însă, de menționat că, potrivit anunțului lansat de municipalitate odată cu finalizarea lucrărilor de restaurare, respectiva sală urma să nu mai servească organizării de ședințe ale CLM. În ședința extraordinară de mâine, convocată de o treime a aleșilor locali, cea a Opoziției, votul ar urma să vizeze inclusiv proiectele de hotărâre ce nu au mai fost soluționate în cea mai recentă ședință, neîntrunind numărul necesar de voturi după plecarea din sală a ale­șilor USL, dojeniți ulterior în mod public de edilul-șef. Este vorba despre decizii ce vizează, între altele, atribuirea de locuințe sociale sau construite prin ANL unor familii din municipiu. Puterea nu intenționează să îngroape securea războiului început cu o împotrivire a consilie- rilor USL față de majorarea cu 16,05% a taxelor și impozitelor locale.
Puterea nici nu vrea să audă de dări mai mici
Odată votată în unanimitate de consilierii Puterii, la finele lunii decembrie, hotărârea ce îi împovărează pe contribuabilii arădeni nu mai lasă loc pentru ajustări, cu atât mai mult pentru cele sugerate de Opoziție. De vină pentru acest neajuns e Hotărârea de Guvern și…datoriile înregistrate de municipalitate la sfârșitul anului trecut. „Pentru Municipiul Arad, impozitele şi taxele locale pentru anul 2013 au fost stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 293/27.12.2012, în condițiile Titlului IX din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G.R nr.1309/ 2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013 (…) Potrivit pre­vederilor art. IV din O.G. nr.8/.2013, aplicarea prevederilor alin. (1) al articolului unic din Ordonanţa Guvernului nr.1/2013, respectiv adoptarea unor hotărâri de reducere a impozitelor şi taxelor locale stabilite în sumă fixă se poate realiza numai de autorităţile administraţiei publice locale care nu au înregistrate la data de 31 decembrie 2012 arierate, aşa cum sunt definite în Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. Conform art. 2 alin. (1), pct. 4^1. din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, prin arierate se înţelege« plăţi restante cu o vechime mai mare de 90 de zile, calculată de la data scadenţei». Municipiul Arad, la data de 31.12.2012, a înregistrat arierate, în condiţiile Legii nr.273/2006. Astfel, autoritatea publică locală care a înregistrat arierate la data de 31.12.2012 nu poate aplica prevederile alin. (1) al articolului unic din Ordonanţa Guvernului nr.1/2013, fiind în imposibilitate de a adopta hotărâri de reducere a impozitelor şi taxelor locale. Prin urmare, Consiliul Local al Municipiului Arad nu poate aproba în condiţii de legalitate o hotărâre de diminuare a impozitelor și taxelor locale, Hotărârea Consiliului Local nr. 293/2012 de stabilire a impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013 fiind obligatorie pentru întreg anul 2013”, se arată în raportul semnat de viceprimarul Levente Bognar, șefii Direcției Venituri și cei ai Secretariatului Primăriei.
Proiectele primarului nu sunt de nasul USL
Nici intenția aleșilor USL de a supune votului de mâine proiectele de hotărâre rămase „în aer” în urma ședinței din 22 ianuarie nu a fost apreciată de Executiv. „Referitor la proiectele de hotărâri iniţiate de dl. Gheorghe Falcă, prima­rul Municipiului Arad, care se regăsesc pe ordinea de zi propusă în convocator, constatăm că aceste proiecte au fost promovate de consilieri în lipsa acordului iniţiatorului. Înscrierea proiectelor în cauză pe ordinea de zi a şedinţei ordinare din 22.01.2013, convocată de iniţiator, primarul Municipiului Arad, nu prezumă acordul acestuia de a fi repuse pe ordinea de zi convocată de consilieri”, este opinia formulată în raport de Lilioara Stepănescu, secretar al Primăriei.
Fără piață privată în zona Mihai Viteazul
În aceste condiții, o inițiativă semnată de liberalul Ionel Ciupe și introdusă pe ordinea de zi a ședinței extraordinare de mâine este, la rândul ei, sortită unui eșec garantat. Este vorba despre o propunere de vânzare sau concesionare prin licitaţie deschisă a unui teren de 313 metri pătrați, aflat în vecinătatea Pieței Mihai Viteazul. Respectivul teren ar urma, potrivit inițiativei: „să servească desfă­şurării unei activităţi de administrare a unei pieţe private, la un preţ care se presupune a fi mai ridicat decât cel pe care ar urma să-l plătească SC TOP SA pentru o piaţă publică”.
Acest lucru nu este pe placul Puterii care își motivează printr-un raport refuzul de a da curs solicitării. Este nevoie, conform spuselor reprezentanților Se­cretariatului Primăriei, de: „analiza  contextului general al înfiinţării unei pieţe private în acelaşi areal, coexistenţa unei proprietăţi private într-un perimetru aflat în  domeniul public al Municipiului Arad, profilul unei eventuale noi pieţe şi alte aspecte care trebuie analizate şi din perspectiva legislaţiei care reglementează  organizarea comerţului în pieţe si târguri”. În caz contrar, Secretariatul atrage aten­ția că: „În forma prezentată astăzi, iniţiativa nu întruneşte condiţiile legale pentru promovare şi adoptare, legiuitorul stabilind pentru astfel de împrejurări un termen legal de 30 de zile în vederea redactării raportului compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, termen care curge de la data înregistrării unui proiect de hotărâre cu documentaţie completă, a cărui redactare se impune”.

  • Dorina Avramut(Chirilă) spune:

    „Cu proştii par­că te mai poţi în­ţelege, cu mediocrii niciodată. Me­di­ocrii au convingeri, proştii adună şi îndoieli. Pe me­diocri convingeri­le nu-i fac dârji, ci îndărătnici. În­dă­rătnicii nu-s mânaţi să se re­mar­ce, le e de ajuns că îi împiedică pe al­ţii să se re­marce. Au ceva din con­diţia apar­tenenţei la o castă. ” -Tudor Octavian in „Casta îndărătnicilor”

Comentariile sunt închise.

Recomandările redacției