Manastirea Maria RadnaEfortul general de atragere a unor investiții care să genereze noi locuri și sporirea atractivității zonei orașului Lipova din punct de vedere turistic a căpătat recent o deosebită materializare prin demararea unui nou proiect.
Acest nou proiect – intitulat „Dezvoltarea turismului cultural în Regiunea Vest prin renovarea şi includerea în circuitul turistic a Bisericii şi Mănăstirii Maria Radna“, obiectiv foarte important pentru oraşul Lipova, pentru imaginea turismului din această zonă, pentru locuitorii de aici dar şi pentru toţi cei care îndrăgesc acest loc special, venind an de an să viziteze minuanta Basilică din Radna – a fost aprobat, demarându-se chiar şi lucrările. Deşi aprobate de peste doi ani – conform proiectului numărul 122 din anul 2010 – startul efectiv al lucrările prevăzute a fost dat abia în luna mai a acestui an, mai exact din data de 08.05.2013.
Lucrările de reabilitare demarate la Mănăstirea Maria Radna constau, practic, în consolidarea şi modernizarea Basilicii. Durata proiectului este de doi ani, termenul de finalizare fiind 15 iulie 2015.
Proiectul de renovare a Basilicii de la Radna s-a făcut la iniţiativa Episcopiei Romano-Catolice Timişoara care a primit tot sprijinul din partea Primăriei şi Consiliului Local Lipova. În urma licitaţiei au fost desemnate trei firme câştigătoare care se vor ocupa de execuţia lucrărilor. Cele trei firme asociate sunt: Euras SRL Satu Mare (lider de firmă); Chintoflor Construct Oradea şi Rom Construct Holding Grup SA Bucureşti.
Scopul investiţiei descrise corespunde obiectivelor enumerate în propunerea de finanţare pentru atragerea de fonduri structurale europene prevăzute la măsura 5.1., din cadrul POR – restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural precum şi crea­rea/ modernizarea infrastructurilor conexe.
Proiectul cuprinde:
1. Consolidarea, restaurarea, con­servarea şi valorificarea substanţei istorice a ansamblului Mănăstirii Fran­ciscane Romano-Catolice Maria Radna, claificată drept monument istoric de categoria A din Regiunea Vest, judeţul Arad;
2. Îmbunătăţirea infrastructurii de orientare, acces şi primire a turiştilor, respectiv încurajarea altor investiţii conexe în oraşul Lipova şi zonele învecinate.
Lucrările de modernizare a basilicii constă în:
– amenajare grupuri sanitare pe categorii (sexe);
– construirea unui ascensor şi a unei rampe fixe, dedicată persoanelor cu dizabilităţi;
– amenajări şi dotări ale spaţiului exterior;
– iluminare exterioară;
– amenajarea spaţiului pentru parcare;
– instalare plăci indicatoare;
– instalarea unui sistem de încălzire modern;
– înlocuirea instalaţiilor electrice, sanitare, de siguranţă şi comunicare.
În cadrul modificărilor propuse pentru renovarea şi includerea în circuitul turistic a Bisericii şi Mănăstirii Maria Radna mai sunt prevăzute:
– recompartimentări locale ale încă­perilor;
-modificări/măriri/micşorări/ înzidiri/creări/de goluri (uşi, ferestre, goluri de trecere);
– refuncţionalizări ale încăperilor mănăstirii;
– înfiinţarea unui muzeu;
– înfiinţarea unui centru informaţional;
– terasă;
– scara principală şi secundară a bazilicii cu noi dotări şi o nouă arhitectură;
– acces carosabil în curte;
– reabilitarea zonelor degradate, care împrejmuiesc bazilica.
Prin realizarea acestui proiect „Dezvoltarea turismului cultural în Regiunea Vest prin renovarea şi includerea în circuitul turistic a Bisericii şi Mănăstirii Maria Radna“, pe lângă consolidarea şi restaurarea ansamblului Maria Radna se urmăreşte şi adapatarea acestuia pentru utilizarea contemporană. De asemenea, se consideră că odată cu propunerea unor astfel de măsuri, pe de o parte se poate opri pierderea de substanţă istorică şi culturală, folosindu-se mijloace propice unei restaurări de calitate, asigurându-se prin- ci­piile eficienţei şi ale reversabilităţii. Pe de altă parte, fondul construit este consolidat şi reabilitat şi poate fi luat în folosinţă pe termen lung.
În urma realizării tuturor lucrărilor prevăzute în proiect va fi asigurată accesibilitatea spaţiilor interesante pentru vizitatori, împreună cu îmbună­tăţirea amenajărilor exterioare pentru uzul turistic.
Nu în ultimul rând, trebuie amintit că prin toate aceste lucrări sunt vizaţi turiştii, vizitatorii, urmărindu-se crearea unui cadru atractiv care să permită vizitatorilor acumularea unor experienţe culturale şi istorice unice şi speciale, la fel cum sunt şi aceste locuri minunate din oraşul Lipova şi din vestul țării.

Recomandările redacției