Încălzirea celor două corpuri de clădire destinate procesului de învăţământ aparţinând Liceului Pedago­gic „Dimitrie Ţichindeal” Arad este asigurată în sistem centralizat de la CET Arad, iar la sala de sport în­căl­zirea se face cu centrale termice pe gaz.
Instalaţiile termice interioare au durata normată de utilizare depăşită, prezintă degradări şi colmatări, fapt ce duce la neasigurarea confortului termic şi la costuri foarte mari.
Pentru a putea asigura condiţii optime de funcţionare pe timpul friguros, şi ţinând cont de faptul că reţeaua termică primară are traseul pe lângă şcoală, se impune intervenţia pentru reabilitarea instalaţiei termice  şi montarea unui  schimbător de căldură în plăci  cu alimentare din reţeaua primară.
Pentru realizarea acestui lucru este nevoie ca proiectul să fie adoptat de către Consiliul Local al Municipiului Arad. Conform proiectului, instalaţia termică interioară  va fi reabilitată total, prin înlocuirea celei vechi  cu conducte de legătură, noi atât pentru alimentarea radiatoarelor cât şi pentru distribuţie. Noua instalaţie va fi din ţeavă PPR cu fibră compozită. Mai mult, distribuţiile se vor reconfigura şi redimensiona conform noilor trasee.

Recomandările redacției