Pentru a dovedi totala transparență a actului de administrare a comunei Păuliș, primul edil, profeso­rul Petru Nicoară prezintă localnicilor un laborios „RAPORT privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Păuliş pe anul 2013“ din  care vom reproduce în următoarele numere o parte din cele mai substanțiale realizări. Despre majoritatea dintre ele cu siguranță localnicii știu și le cunosc.
1) Lucrări de investiţii
În atenţia Primăriei Comunei Păuliş a stat în anul 2013 rea­lizarea obiectivelor de investiţii propuse pentru a se derula sau finaliza.
S-a definitivat în zona de locu­inţe Sâmbăteni introducerea iluminatului public stradal şi ilumi­natul pentru locuinţele care se vor ridica în această zonă, lucrări efectuate cu firma constructoare Energotel Arad.
A fost introdusă în baza unui proiect reţeaua de apă în zona de locuinţe de la Sâmbăteni, lucrare care se va definitiva în anul 2014.
Ambele lucrări au fost efectuate cu sprijinul Consiliului judeţean din cota de 20% .
Administraţia locală s-a implicat în astfel de proiecte de anvergură socială cum este „Cartierul de locuinţe pentru tinerii din Sâmbăteni” avându-se în vedere atât dezvoltarea edilitară a locuinţelor cât mai ales încurajarea tinerilor de a se stabili în comună, de a reveni acasă din țări precum Franţa, Spania, Germania sau alte state, pentru a-şi întemeia familii, pentru a-și găsi un loc de muncă sau a-şi des­chide propriile afaceri lângă familie şi părinţi.
Cu sprijinul Consiliului judeţean Arad am reuşit să primim 143.000 lei pentru reabilitarea Şcolii Gimnaziale Păuliş şi 143.000 lei pentru extinderea Şcolii Gimnaziale din Sâmbăteni. Ambele obiective au fost scoase la licitaţie definitivându-se lucrările până la sfârşitul anului 2013.
PRIMAR
Prof. Petru Nicoară

Recomandările redacției