Regenerarea urbană și extinderea iluminatului public vor primi „felia” cea mai mare din rectificarea bugetară

0
345

La proxima ședință a CLM Arad, unul dintre punctele importante va fi și cel al rectificării bugetare. În proiectul de  hotărâre se prevăd majorări, dar și diminuări bugetare la unele capitole, mai ales cele afectate de pandemie. Astfel, potrivit proiectului de hotărâre, se majorează veniturile bugetului local după, cum urmează: cu suma de 260 mii lei din venituri din valorificarea unor bunuri; cu suma de 5.705 mii lei din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale în vederea achitării drepturilor asistenților personali și indemnizațiile lunare ale persoanelor cu handicap grav. În cadrul Capitolului 65.02, „Învățământ”, se propun următoarele influențe:  se majorează cu suma de 88 mii lei creditele bugetare aprobate la bunuri și servicii, pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Arad, conform adresei nr.9781/07.12.2020 din partea Administrației Județene a Finanțelor Publice Arad și pe baza propunerilor Inspectoratului Școlar Județean Arad. Un alt capitol care va primi sume generoase este cel al regenerării urbane. Astfel, în proiect este prevăzută suplimentarea cu suma de 2.613 mii lei a creditelor bugetare aprobate în anul 2020 pentru obiectivul de investiții „Regenerarea urbană a spațiilor din zona blocurilor de locuințe din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micalaca, Vlaicu și Centru, inclusiv zona protejată din municipiul Arad”. Adică, nici mai mult nici mai puțin. decât mai bine de jumătate de milion de euro. De asemenea se prevede și   suplimentarea cu suma de 5.540 mii lei a fondurilor aprobate pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din municipiul Arad”, conform referatului nr.84332/2020 din partea Serviciului Investiții. Tot la acest capitol, se vor aloca încă 500 mii lei pentru a majora cuantumul creditelor bugetare aprobate în anul 2020, pentru plata contravalorii consumului de energie electrică la obiectivele din domeniul public al municipiului Arad. Și, dacă tot suntem la acest capitol al iluminatului ecologic vom vorbi acum despre diminuări bugetare. Astfel se reduc cu suma de 364 mii lei prevederile bugetare aprobate în anul 2020, la capitolul 74.02 „Protecția Mediului”, cu următoarele influențe: colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare deșeuri din construcții (-120 mii lei); cofinanțarea Municipiului Arad pentru proiectul Fazarea Proiectului „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Arad” (-244 mii lei). În cadrul capitolului 81.02 „Combustibili și energie”, se propun următoarele influențe: majorarea cu suma de 4.600 mii lei a creditelor bugetare aprobate pentru obiectivul de investiții „Termoficare în Arad – Reabilitarea rețelei de transport și distribuție a energiei termice și transformarea punctului termic din cartierul Aradul Nou”, conform Referatului nr.84332/2020 din partea Serviciului Investiții. Nu în ultimul rând  se propune majorarea cu suma de 852 mii lei a subvențiilor pentru diferențe de preț și tarif, aferente serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat pentru populație, în municipiul Arad. Se are în vedere și majorarea cu suma de 210 mii lei a creditelor bugetare aprobate în cadrul Listei programului de investiții pe anul 2020, pentru obiectivul „Achiziție clădiri puncte termice: PT Ocsko Terezia, PT2 Prim (Lacului), PT5”, alocarea sumei de 170 mii lei pentru întocmirea „SF – Modernizare sistem de termoficare în municipiul Arad”. Se vor diminua cu suma de 125 mii lei cheltuielile cu bunurile și serviciile, conform Referatului din partea Direcției Tehnice. La capitolul 84.02 „Transporturi” se diminuează cu suma de 1.000 mii lei valoarea subvențiilor aprobate în anul 2020 pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la transportul în comun din municipiul Arad, conform Referatului nr.88555/2020 din partea Serviciului Transport Local, Autorizare Activități Economice. Nu în ultimul rând se modifică bugetul fondurilor externe nerambursabile aprobat la Capitolul 65.08 „Învățământ”, pentru ordonatorul de credite Liceul Național de Informatică, prin diminuarea cu suma de 29 mii lei a cheltuielilor cu bunurile și serviciile, precum și suplimentarea cu aceeași sumă a cheltuielilor cu dotările pentru aciziționarea a șase bucăți Laptop, în cadrul Proiectului ERASMUS. Amintim că ședința CLM Arad va avea loc vineri 18 decembrie și este de așteptat ca la unele puncte, printre care și acesta, să „sară scântei”. Rămâne însă de văzut cum se vor derula evenimentele.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.