Declararea situației de urgență, prin care s-au implementat măsuri săptămâna trecută nu este nici pe departe la nivelul de strictețe anunțat pentru setul de hotărâri ce sunt puse în practică de autorități, în toate sistemele. Ministrul afacerilor interne, Marcel Vela a emis sâmbătă seară, o ordonanță militară numărul 2, prin care este interzisă circulația pe domeniul public a grupurilor mai mari de trei persoane și de asemenea, s-au stabilit recomandări drept restricții de circulație, pe timpul zilei și mai ales pe timpul nopții. Măsurile recomandate au intrat în vigoare de duminică, de la ora 22:00, după publicarea în Monitorul Oficial.

Am discutat cu autorități despre măsurile dezbătute de Grupul de suport tehnico – științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României. Acestea au fost dezbătute vineri, 20 martie, de grupul științific ce funcționează ca organism de suport tehnic al Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență (CNSSU). După aceste dezbateri s-au anunțat oficial, de către Ministerul Afacerilor, măsurile dispuse.

Pentru limitarea extinderii coronavirusului, cetățenii vor trebui să treacă la un alt mod de viață, mult mai restrictiv, iar nerespectarea deciziilor luate va atrage pedepse.

Interdicții în intervalul orar 6.00 – 22.00

În intervalul orar 6.00 – 22.00, se recomandă ca circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei să se efectueze numai pentru următoarele motive: deplasarea în interes profesional, inclusiv deplasarea între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale, atunci când activitatea profesională este esențială și nu poate fi amânată sau desfășurată de la distanță; deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale; deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

De asemenea, se permite deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;

Sunt premise deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor și nevoile animalelor de companie/domestice.

În intervalul orar 22.00 – 06.00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele explicate mai sus.

Adeverință justificativă pentru deplasări

Deși parea de neimaginat până acum, restricțiile au ajuns la necesitatea prezentării unei adeverințe cu motivări, pentru unele activități în afara de domiciliu. Practic, pentru unele activități, oamenii vor trebui să dea explicații, cu atât mai mult când este vorba de expunere cu grad mai ridicat de risc.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere.

În scopul verificării motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă nume și prenume, data nașterii, adresa locuinței/ gospodăriei/ locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.

Se suspendă activitatea în centre comerciale

De luni sunt închise centre comerciale și vor funcționa doar magazinele pentru produse de necesitate.

Se suspendă temporar activitățile de comercializare cu amănuntul, a produselor și serviciilor, în centrele comerciale în care-și desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, cu excepția vânzării produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice și a serviciilor de curățătorie.

Prin centru comercial se înțelege „structura de vânzare cu suprafața medie sau mare în care se desfășoară activități de comercializare cu amănuntul de produse, servicii de piaţă şi de alimentaţie publică, ce utilizează o infrastructură comună şi utilităţi adecvate”. Nu în ultimul rând, se suspendă temporar activitatea în cabinetele de medicină dentară.

Reglementări pentru românii și străinii care intră în țară

Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor, cu excepția situației în care aceștia tranzitează teritoriul României, pe culoare de tranzit, organizate prin înțelegeri cu statele vecine.

Prin excepție, este permisă intrarea pe teritoriul României a cetățenilor străini și apatrizilor care fac parte din următoarele categorii: sunt membri de familie ai cetățenilor români;  sunt membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România ori sunt persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autoritățile române. De asemenea, este permis accesul celor care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent

Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor prezentei ordonanțe militare: Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția locală, Poliția de Frontieră, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului și conducătorii autorităților administrației publice locale.

De menționat că, parte din măsuri sunt recomandări, ceea ce stârnește nemulțumiri în rândul multora, care susțin că ar fi necesare obligații. Vom reveni și cu alte detalii.

Recomandările redacției