Casa Județeană de Pensii Arad reamintește pensionarilor și asiguraților că, începând cu 25 martie 2020, pe toata durata decretării stării de urgență, relația cu publicul se face numai prin telefon, e-mail, fax și postă.

Operațiunea de înregistrare a cererilor de deschidere a drepturilor de pensie se va realiza telefonic la numerele: 0257 – 281 320, 0257 – 281 345 sau pe adresele de e-mail: pensii.arad @ cnpp.ro loredana.szatmari @ cnpp.ro

Comunicarea ulterioară a numărului de înregistrare se va efectua prin telefon/e-mail, iar persoanele vor fi anunțate când să depună la sediul Casei Județene de Pensii Arad (Arad, Str. Voluntarilor, Nr. 2A, Cod 310157), în plic sigilat, documentația necesară stabilirii drepturilor de pensie.

Plata ajutoarelor de deces se va face prin mandat poştal sau în cont bancar, actele necesare solicitării ajutorului de deces sunt: cerere tip, copie act identitate solicitant, copie certificat de deces, dovada suportării cheltuielilor de deces, nr. de telefon solicitant.

Se vor trimite prin fax la nr. 0257 – 214 061, e-mail: pensii.arad @ cnpp.ro, sau prin posta la adresa din Arad, Str. Voluntarilor, Nr. 2A, Cod 310157. Alte cereri, solicitări, adeverințe de stagiu, recalculări pensii, pensia pentru luna decesului, cupoane de pensii, etc., se vor transmite prin fax, e-mail sau poștă.

Recomandările redacției