firme

Odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului de intervenţie privind reabilitarea faţadelor pentru creşterea calităţii arhitecturale-ambientale a clădirilor vor fi impuse reguli clare cu privire la amplasarea firmelor şi reclamelor pe aceste clădiri.
Astfel, conform regulamentului, prin amplasare, firma sau reclama nu trebuie să acopere elementele decorative ale clădirii, fiind absolut necesar ca, prin material, culoare şi formă să se integreze armonios în conceptul general al faţadei existente.
„Se interzic firmele realizate în culori stridente şi care nu sunt adecvate cadrului construit. Se recomandă folosirea simbolurilor şi înscrisurilor tradiţionale ce exprimă grafic domeniul de activitate”, se arată în regulamentul aprobat de consilierii locali.
În acelaşi document se mai specific faptul că firmele amplasate perpendicular pe faţade, vor fi poziţionate la min. 2,50 m faţă de cota trotuar, iar indiferent de forma acestora, acest tip de firmă se va încadra în L=70 x h=35 cm, inclusiv consola.
În ceea ce priveşte firmele amplasate în planul faţadelor, acestea vor fi poziţionate la nivelul parterului, armonizat cu faţadele şi la o înălţime de la care să fie vizibile de la nivelul ochiului.
Pentru spaţiile comerciale, de servicii şi instituţiile publice de orice tip cu acces direct din stradă, firmele se vor amplasa în zonele special create ale vitrinelor sau uşilor de acces la spaţiile respective, zone ce se regăsesc în cadrul tâmplăriilor sau deasupra acestora, unde s-a format un parament special.
Proprietarii construcţiilor sunt obligaţi să aducă faţadele la forma lor iniţială, odată cu montarea şi demontarea firmelor.

Recomandările redacției