Fermierii mai au la dispoziție puțin ca să depună cererile de plată pentru sub­venții pe suprafață. Mai precis, cererile de plată unice pe suprafață se pot depune până la data de 15 mai, campania de depunere a acestora fiind demarată Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) la data de 15 mai 2018.
În campania din acest an, comple­tarea declarațiilor s-a făcut electronic, folosind aplicaţia IPA-Online la adresa: http://lpis.apia.org.ro/. Finalizarea şi închiderea cererii unice de plată în IPA-Online se face în prezenţa funcţio­- narului APIA responsabil cu primirea cererii unice de plată, după verificarea acesteia şi a mesajelor din controlul parcelelor digitizate şi corectarea eventualelor probleme semnalate de către sistemul informatic.
Tot același principiu se aplică și pentru fermierii, crescători de animale, care vor completa Cererea unică de plată – declarație sector zootehnic, împreună cu funcționarul APIA, în aplicația dedicată sectorului zootehnic. Fermierii vor depune la APIA o singură Cerere Unică de Plată, chiar dacă aceştia deţin suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe.
Condiții pentru obținerea banilor
Cererile se depun la centrele județene APIA, în cazul fermierilor care solicită o suprafaţă mai mare de 50 hectare teren agricol şi la centrele locale în cazul fermierilor care solicită o suprafaţă mai mică sau egală cu 50 hectare teren agricol.
Documentele care fac dovada că terenul agricol se află la dispoziţia fermierului trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată şi trebuie să fie valabile la data depunerii cererii.
Ca să beneficieze de sprijinul aferent schemelor de plată/ajutoarelor naţionale fermierii trebuie să depună anual, la APIA, cererea unică de plată şi să îndeplinească condiţiile de eligibilitate conform legislaţiei comunitare şi naţionale în vigoare. În cazul Măsurilor 10 şi 11, fermierii trebuie să respecte şi cerinţele specifice pachetelor solicitate la plată şi cerinţele de bază conform Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020.
Documente necesare
Pentru a beneficia de bani, solicitanţii – indiferent că sunt persoane fizice sau juridice trebuie să prezinte adeverinţa eliberată de către unităţile administrativ-teritoriale, conform înscrierilor din registrul agricol.
La depunerea cererii unice de plată fermierul trebuie să prezinte toate do­cumentele necesare care dovedesc utilizarea legală a terenului agricol, inclusiv a terenurilor care conțin zone de interes ecologic, precum și a animalelor. Facem precizarea că aceste documente trebuie să fie încheiate înaintea depunerii Cererii Unice de Plată şi trebuie să fie valabile la data depunerii cererii.
Terenurile care nu fac parte din circuitul agricol pentru întregul an de cerere nu sunt eligibile la plată. Repre­- zentanții APIA au solicitat fermierilor să se prezinte la data și ora la care sunt programați, potrivit invitației primite. APIA Arad a avut probleme cu aglomerația de nenumărate ori, deoarece mulți fermieri nu au respectat programările din invitație.

Recomandările redacției