isuActivităţile desfăşurate de cadrele Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” Arad în luna august, au fost controale în domeniul securităţii la incendiu şi protecţiei civile, dar şi exerciţii preventive pentru mai multe genuri de situaţii de urgenţă. Au fost efectuate un număr de 183 de controale (11 la investiţii, 138 la operatori economici, 24 în instituţii, şapte la localităţi şi trei la obiective supuse controlului, în domeniul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase).

Mai multe nereguli au fost constatate pe timpul controalelor – 402 (320 pentru securitate la incendiu şi 82 pentru protecţie civilă) dintre care, 26 în domeniul securităţii la incendiu şi şapte nereguli în domeniul protecţiei civile au fost soluţionate pe timpul controlului.

Sancţiunile aplicate au fost sub forma avertismentelor – 248 (177 securitate la incendiu şi 71 protecţie civilă) şi a amenzilor, în cuantum total de 111.600 de lei (dintre care trei amenzi au fost aplicate pe protecţie civilă în cuantum de 300 de lei).

„Principalele nereguli sancţionate au fost exploatarea mijloacelor tehnice cu defecţiuni, improvizaţii sau fără protecţia corespunzătoare faţă de materialele sau substanţele combustibile din spaţiul în care sunt utilizate; neasigurarea utilizării, verificării, întreţinerii şi reparării mijloacelor de apărare împotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucţiunilor furnizate de proiectant; în actele de transmitere temporară a dreptului de folosinţă asupra bunurilor mobile părţile nu au prevăzut expres răspunderile ce le revin în ceea ce priveşte apărarea împotriva incendiilor; neîntocmirea sau neavizarea de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Vasile Goldiş Arad a planurilor de intervenţie; neparticiparea inspectorului de protecţie civilă a oraşului la instructajul trimestrial în conformitate cu planul de pregătire aprobat prin ordinul prefectului”, se arată într-un comunicat al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Arad.

Alte acţiuni desfăşurate de membrii ISU Arad au mai fost exerciţii de alarmare – evacuare şi alarmare-stingere la operatori economici şi instituţii controlate, exerciţii de intervenţie cu SVSU/SPSU şi puncte mobile de informare preventivă la localităţile controlate: Moneasa, Dezna, Sebiş, Mişca, Chisindia, Felnac, Pilu, S.C. Aeroportul Arad S.A., S.C. Cash Carry S.R.L.- magazin Selgros Arad; exerciţii cu acţiune simplă pentru înştiinţare, avertizare, alarmare, evacuare şi intervenţie pentru limitarea efectelor unor situaţii de urgenţă produse pe raza localităţii Felnac (fenomene meteo periculoase). De asemenea, în plan informativ, au fost întreprinse mai multe acţiuni de informare preventivă în tabere şcolare „Tabăra de agrement şi recreere Moneasa”, pe raza municipiului, cu ocazia zilelor Aradului şi în pieţele Obor şi Catedralei. În cadrul activităţilor menţionate, a fost desfăşurat si un instructaj cu şefii SVSU.

Recomandările redacției