În numărul de ieri al ziarului nostru am publicat un interviu cu Adrian Țolea, directorul ADI De­șeuri, acesta vorbind despre cauzele care au dus la criza gunoa­- ielor în municipiu și a prezentant soluțiile pentru ieșirea din criză. Printre altele, acesta susținea că RETIM s-a confruntat în primele zile în care a început să opereze la Arad cu o cantitate mai mare de deșeuri, pentru că firma care a prestat anterior acest serviciu, în speță Polaris M Holding, nu a colectat tot ceea ce trebuia să colecteze în ultimele zile. De ase­- menea, a vorbit despre lipsa unui protocol de predare primire a platformelor de gunoi, dar și despre sechestrul pus de ANAF, fără drept, asupra stației de sortare a deșeurilor.
Având în vedere aceste afirmații, reprezentanții Polaris au tri­mis pe adresa redacției un drept la replică. „Având în vedere afirmaţiile domnului Ţolea Adrian, directorul A.D.I. S.I G.M D. Arad, din interviul publicat în ziarul Glasul Aradului din data de 10 mai 2018, prin care acesta doreşte să inducă în rândul opiniei publice de la nivelul muni­- cipiului Arad faptul că o parte din vina pentru situaţia apărurtă la punctele de colectare a deşeurilor din oraşul Arad ar aparţine societăţii noastre, dorim să facem următoarele precizări pe care să le consideraţi drept la replică şi să le publi­caţi în ziarul dumneavoastră.
S.C. Polaris M.Holding S.R.L. se dezice întru totul de informările aduse de domnul director A.D.I. Deşeuri în spaţiul public. Astfel societatea noastră a activat pe raza oraşului Arad până în data de 23 aprilie inclusiv ora 23,59, la aceea oră încetând activitatea noastră în municipiul Arad. Nu­mărul de maşini cu care S.C. Po­laris M. Holding S.R.L. a acţionat pe toată perioada derulării contractului în municipiul Arad pentru activitatea de colectare şi transport a deşeurilor a fost zilnic suficient de mare pentru a acoperi graficele de colectare în municipiul Arad şi a colecta întreaga cantitate de deşeuri zilnică de pe străzile şi platformele de pe graficele săptămânale care dealtfel pot fi publicate fiind cunoscute de către toţi beneficiarii serviciului nostru”, se arată în dreptul la replică cerut de Polaris.
Peste 205 tone de gunoi colectate zilnic
În continuare, reprezentanții societății susțin că aceasta a colectat tot ceea ce trebuie să colecteze prin contractul avut cu municipalitatea şi beneficiarii serviciului, inclusiv haine, deşeuri voluminoase sau resturi vegetale abandonate la punctele de colectare. „Spre deosebire de cifra de 168 de tone de deşeuri pe zi în municipiul Arad care este cantitatea medie zilnică de deşeuri colectată de când Polaris nu mai operează în Arad ţinem să informăm cititorii dumneavoastră şi întrega opinie publică că societatea noastră a colectat şi depozitat în perioada 1-23 aprilie 2018 o cantiate de 4.722,90 tone deseuri municipale, ceea ce înseamnă o medie zilnică de 205, 34, mai mult cu 37,34 tone decât în perioada la care se referă media prezentată de către domnul Ţolea. Pentru a pune capăt oricăror discuţii pe tematica personalului, facem cunoscut că pesonalul S.C. Polaris M. Holding S.R.L a avut o întâlnire cu reprezentanţii no­ului operator facilitată chiar de către Polaris. Faptul că doar o parte dintre oameni au fost preluaţi sau că se aşteptau 24 de şoferi sau alte categorii de personal de la noi nu înseamnă că Polaris ar putea fi culpabilă pentru situaţia de­şeurilor de la nivelul zonei I Arad. În ceea ce priveşte faptul că platformele trebuiau preluate de reprezentanţii noului operator, facem precizarea că dacă s-ar fi dorit acest lucru, exista şi o astfel de disponibilitate din partea noastră. Facem menţiunea că între noi şi noul operator există o relaţie de colaborare destul de bună existând deschidere spre colaborare din partea noastră. De altfel nici A.D.I. Deşeuri nu şi-a exprimat o astfel de dorinţă de a se prelua punctele de colectare”, mai spun cei de la Polaris. În continuare aceștia dau câteva detalii și despre situația stației de sortare. „Cât priveşte sechestrul pus pe staţia de sortare, facem menţiunea că societatea noastră a făcut toate diligenţele pentru a fi ridicat acel sechestru, având speranţa că se va ridica cât mai curând posibil, acest fapt neîmpiedicând în nici un fel organizarea licitaţiei pentru serviciul de sortare a deşeurilor de către instituţia condusă de către domnul Ţolea. Mai mult decât atât, putem face afirmaţia că obiectul licitaţiei este un serviciu nu un bun în sine (staţia de sortare a deşeurilor). În concluzie, putem face afirmaţia fără echivoc că încercarea domnului director Adrian Ţolea de a atrage o responsabilitate asupra Polaris în ceea ce priveşte activitatea de colectarea a deşeurilor poate fi oricând combătută prin modul în care S.C.Polaris M.Holding S.R.L. a gestionat activiatea de salubrizare în muncipiul Arad împreună cu Primăria Municipiu­- lui Arad în ultimi 14 ani şi prin cifrele care vorbesc de la sine”, mai spun reprezentanții societății.
(L.Ș.)

Recomandările redacției