Reprezentanţii Sindicatului Democratic din Învăţământ Arad se întâlnesc în aceste zile cu Remus Pricopie, ministrul Educaţiei, pentru a discuta despre pro­- blemele cu care se confruntă sistemul de învăţământ. Modificarea nivelurilor sistemului de învăţământ preuniversitar (clasa pregătitoare să treacă la grădiniţă, clasa a IX-a – la liceu); reînfiinţarea şcolilor profesionale; modificarea componenţei consiliului de administraţie, astfel încât ponderea personalului didactic şi a perso­nalului de conducere din unitate să constituie o majo­ritate simplă, precum şi reglementarea componenţei consiliului de administraţie al unităţilor de învăţământ special sau decontarea navetei pentru personalul didactic auxiliar reprezintă doar câteva dintre problemele das­călilor, care vor fi puse în discuţie cu ministrul Educaţiei.
„Se va mai pune în discuţie reducerea normei didactice de predare pentru cadrele didactice cu gradul didactic I şi peste 25 de ani vechime în învăţământ, fără diminuarea salariului. Totodată mai dorim pensionarea personalului didactic la cerere, cu cinci ani înainte de limitele de vârstă prevăzute de legislaţia pensiilor; recunoaşterea ca vechime la catedră a perioadelor de concedii fără plată pentru personalul didactic care, din proprie iniţiativă, solicită să se specializeze sau să participe la cercetare ştiinţifică în ţară sau în străinătate, cu o durată totală ce nu poate depăşi trei ani într-un interval de şapte ani; prevederea dreptului personalului didactic titular care beneficiază de pensie de invaliditate, indiferent de gradul de invaliditate, de a beneficia de  rezervarea catedrei, pe durata invalidităţii“, declară Dănuţ Ieneşescu, liderul Sindicatului Democratic din Învăţământ Arad.
Discutarea, după aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, a proiectului Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ, reprezintă o altă temă de discuţie cu ministrul.

Recomandările redacției