UAVUniversitatea Aurel Vlaicu îşi va trimite reprezentanţii în Irak, împreună cu delegaţia Consiliului Judeţean. Întâlnirile programate cu autorităţile din provinciei Duhok, care face parte din Regiunea Autonomă Kurdistan, vor constitui noi oportunități de colaborare și parteneriate pentru oamenii de afaceri arădeni, reprezen- tanți ai instituțiilor de învățământ superior şi reprezentanți ai administrației arădene.
„Este o oportunitate de care vrem să profităm pentru a stabili noi legături cu mediul academic irakian. Trebuie să apreciem ini­țiativa Consiliului Județean Arad și a Camerei de Comerț. S-a înțeles că alături de oamenii de afa­ceri, de mediul economic, trebuie să fie și mediul universitar. De alt­fel, întreaga strategie a Consi­liului Ju­dețean Arad este puternic relaționată la ceea ce înseamnă învă­țământ universitar de stat, o colaborare ce va aduce cu siguranță la dezvoltarea județului Arad” , a declarat prof. univ. dr. Li­zica Mihuț, preşedintele Consiliului Academic al UAV. „Va fi o vizită care va des­chide noi perspective pentru învățământul superior de stat din Arad. Cu siguranță vom găsi punți comune, fie că va fi vorba despre cercetare sau des­pre programe de studii”, a ţinut să precizeze prof. univ. dr. Ramona Lile, rectorul universităţii de stat arădene.

Recomandările redacției