În cadrul ședinței publice extraordinare a consilierilor locali municipali de mâine, 20 decembrie 2018, se va supune la vot, și cu siguranță se va și aproba, proiectul de hotărâre nr. 941/2018 privind aprobarea suportului alimentar sub formă de masă caldă în regim catering pentru elevii Şcolii Gimnaziale „Ilarion Felea” în cadrul Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolari şi elev.

Fără masă caldă, fără copii la ore

Elevii acestei școli au beneficiat de acest serviciu în trecut, prezența la școală ridicându-se considerabil. Însă, din păcate, în cursul acestui an școlar, acest proiect nu și-a mai urmat cursul și a fost abandonat. Totuși, acum se încearcă să se reia acest proiect, întrucât această masă caldă reprezintă un serviciu necesar.

Școala Gimnazială „Ilarion Felea” Arad, dată fiind amplasarea ei în zona cea mai defavorizată a orașului, unde comunitatea de etnie romă este majoritară, iar populația școlară e constituită dintr-un  număr important de elevi cu cerințe educaționale speciale și cu copii proveniți din medii sărace, aflați în situație de eșec școlar, se confruntă, de ani buni, cu fenomenul abandonului școlar.

10 lei pe zi pentru fiecare elev

Se aprobă acordarea suportului alimentar, sub formă de masă caldă, în regim de catering, pentru 425 preșcolari și elevi de la Școala Gimnazială ,,Ilarion Felea” Arad, în limita unei valori zilnice de 10 lei/ beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, pentru anul școlar 2018-2019 și până la sfârșitul anului 2019, în perioada desfășurării activității didactice, preșcolarilor și elevilor, conform datelor primite de Primărie.

Centrul Social Cantina Municipală Arad este desemnat ca furnizor pentru suportul alimentar pentru această școală. Această inițiativă este bine primită nu numai de către elevi, dar și de către comunitate, iar astfel de proiecte ar trebui să se înmulțească în tot județul și în toată România.

 

 

Recomandările redacției