• Constantin Miclea, președintele AJA, arată cu degetul CMCA, pentru că a pierdut o finanțare
  • Cupa Aradului-Ziridava Open nu a primit fonduri din partea Centrului Municipal de Cultură Arad.
  • Răspunsul la contestație a tulburat și mai tare apele. 
  • Dana Pădurean Andreica susține că proiectul a fost depus greșit.

Prima ediție a Concursului Internațional de Aruncări „Cupa Aradului – Ziridava Open” – seniori și juniori Memorialul Atleților Arădeni a avut loc la începutul lunii mai. Concursul s-a desfășurat în condiții optime, partici­panții au fost premiați și nimic nu anunța revolta din cadrul Asociației Județene de Atletism (AJA).
Zilele trecute, ne-a contactat la redacție Constantin Miclea, președintele AJA, care era foc și pară pe Centrul Municipal de Cultură Arad (CMCA). Motivul? Asociația a pierdut o finanțare de aproximativ 100.000 de lei pentru organizarea competiției cu pricina.
„Am depus un proiect la CMCA pentru finanțarea Concursului Internațional de Aruncări „Cupa Aradului – Ziridava Open” – seniori și juniori Memorialul Atleților Arădeni, care a avut loc pe 5 mai. Am cerut finanțare pentru organizarea competiției și a locului de organizare a competiției. Am solicitat astfel aproximativ 50.000 de lei pentru dotarea cu materiale a locului, și 50.000 de lei organizarea propriu-zisă, invitați, cupe, diplome, cheltuieli cu arbi­- trajele. Proiectul a fost respins, astfel încât am organizat concursul cu fonduri obținute de la diverși sponsori. Nu am întrunit punctajul minim de 50 de puncte. Am depus însă contestație. Ni s-a mai spus că anumite cheltuieli nu au fost eligibile”, își începe Miclea povestea.
Acesta susține că a dorit ca AJA să pună bazele unei competiții de tradiție, care se va desfășura an de an la începutul lunii mai, în deschiderea sezonului oficial de vară. „Noi, Asociația Județeană de Atletism, ne-am organizat și suntem hotărâți să promovăm sportul de performanță și să punem umărul la renașterea atletismului arădean și românesc, prin urmare nu înțelegem de ce ni se pun piedici de cei care ar trebui să ne ajute, aleșii noștri locali. Am vrea să facem o propunere ca selecția de proiecte să fie publică, deoarece e vorba de bani publici și de interesul tuturor cetățenilor. Nu e normal să nu existe transparență în modul de atribuire a banilor publici”, a continuat Miclea.
Președintele AJA vrea
lămuriri
Președintele AJA mai susține că după primirea răspunsului la contestație, a constatat că i s-a refuzat accesul la informațiile din dosar. „Proiectul dumneavoastră nu întrunește punctajul minim de 50 de puncte necesar acordării unei sume întrucât: raportul de activitate este întocmit formal, fără precizările necesare cu privire la locul și data desfășurării competi­țiilor menționate în raport, dar mai cu seamă nu cuprinde numele sportivilor care au câștigat medalii și nici date din care să rezulte că aceștia sunt legitimați ai structurii dumneavoastră. Drept urmare punctajul aferent palmaresului obținut în urma particiăpării la competiții naționale și
internaționlale este zero. În dosarul dumneavoastră nu există date cu privire la calificarea și experiența personalului (antrenori), precum și a bazei materiale necesare de care dispuneți pentru implementarea proiectului; bugetul competiției nu este întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, mai mult există neconformități întrucât fondurile prevăzute pentru finanțarea programului «Promovarea Sportului de Per­- formanță» nu sunt destinate pentru dezvoltarea bazei sportive proprii sau pentru dotări. Obiectivele stabilite nu sunt realiste întrucîât programul sportiv «Promovarea sportului de performanță» nu are în vedere activități destinate categoriei «Old Boys» și nici achiziționarea de dotări necesare pregătirii sportivilor”, se arată în răspunsul întocmit de comisia de contestații. De asemenea, se mai arată că fișa de evaluare a proiectului va fi atașată documentului respectiv. Când au deschis plicul însă, surpriză, fișa de evaluare nu era acolo, ceea ce i-a făcut pe reprezentanții AJA să-și pună întrebări. „Din punctul nostru de vedere ni s-a refuzat accesul la informații din dosar. Este vorba de grila noastră de punctaj. După autoevaluarea nostră, avem cel puțin 75-80 de puncte, nu 40, cât am primit. Atleții sunt revoltați”, a mai spus Miclea. În acest sens, acesta a trimis o adresă către CMCA pentru a cere lămuriri susținând că nu cunoaște motivul pentru care fișa nu a fost introdusă în plic. „După cum ați dedus, solicităm informații exclusiv despre dosarul AJA Arad, care nu pot fi secrete, fiind vorba despre bani publici”, scrie Constantin Miclea. Răspunsul primit nu a fost de natură să-l mulțumească, nici de această dată: „Vă comunicăm faptul că documentul pe care îl solicitați, (fișa de evaluare) nu este public, el constituind material de lucru al Comisiei de evaluare.”
„Sport pentru toți în loc de sport de performanță”
Contactată telefonic, Dana Pădurean-Andreica, directorul CMCA, susține că precizarea din răspunsul la contestație, potrivit căreia fișa de evaluare a proiectului va fi atașată respectivului document, nu este decât o greșeală. „Fișa de evaluare nu face parte propriu-zis din documentele oficiale. Fișele de evaluare sunt de fapt niște ciorne. Nu au niciun fel de importanță și niciun fel de valoare din punct de vedere administrativ. De altfel, în hotărârea comisiei sunt prezentate toate datele referitoare la proiect, inclusiv algoritmul de lucru”, a declarat directorul CMCA. Referindu-se apoi la proiectul depus de Asociația Județeană de Atletism, Dana Pădurean-Andreica susține că evenimentul pentru care s-a solicitat finanțarea nu e specific sportului de performanță. „Nu se încadrează în programul cadru al programului sportiv de utilitate publică «Promovarea sportului de performanță». Proiectul se încadra clar la programul «Sportul pentru toți». Fondurile sunt separate și fiecare are dreptul să se îndrepte spre finanțarea pe care o consideră cea mai potrivită”, a mai spus Dana Pădurean
Andreica. În continuare, aceasta susține că AJA a prezentat palmaresul unor cluburi ca fiind al sportivilor săi, ceea ce a făcut imposibilă acordarea punctajului aferent.
„Data viitoare, dacă vor depune o solicitare la categoria «Sportul pentru toți», vor obține finanțare. Fiecare trebuie să aleagă categoria unde se încadrează din punct de vedere legal. Pot să vă spun că au rămas bani la «Sportul pentru toți». În ceea ce ne privește, punem pe site toate documentele necesare și pașii pe care trebuie să-i facă fiecare. Dacă suntem întrebați cu privire la anumite aspecte, răspundem, pentru a veni în sprijinul solicitanților”, a încheiat directorul Centrului Municipal de Cultură.

Recomandările redacției