Pentru a nu mai perturba activitatea medicilor, s-a luat hotărârea ca rezidenţiatul din 2013 să se des­făşoare după aceeaşi tematică şi aceeaşi metodologie ca şi cel din 2012. Acelaşi lucru s-a hotărât şi pentru examentul de rezidenţiat din 2014. Până acum se puteau face modificări asupra modului de susţinere a examenului cu şase luni îna­inte. De aici încolo însă nu se va efectua nici o modificare a rezidenţiatului decât cu minim 12 luni înainte de a se desfăşura. Manualul unic pentru rezidenţiat este în faza finală de elaborare şi va fi introdus din anul 2015. Acest manual trebuie lăsat la dispoziţie cel puţin un an, pentru ca viitorii candidaţi să se poată pregăti.
Reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Arad susţin că schimbări majore în ceea ce priveşte rezidenţiatul ar putea să apară abia din 2016.
Pentru 2016, 2017 se urmăreşte o modalitate de intrare în rezidenţiat apropiată de sistemul american: examenul de licenţă să fie unic pe ţară şi să fie partea teoretică (a examenului), ce trebuie completată cu un interviu pe aptitudini, pe baza unui ghid de interviu.
Potrivit calendarului de examene, concursul de intrare în rezidenţiat pentru domeniile medicină, medicina dentară şi far­macie va avea loc pe 17 noiembrie 2013.

Recomandările redacției