intretinere_blocMulte dintre întrebările pe care le primim la redacţie se referă la un document intens discutat şi disputat în asociaţiile de proprietari: lista de plată. Pentru a obţine cele mai avizate răspunsuri, am apelat la preşedintele Ligii Habitat, Mihai Mereuţă.

Întârzierea mai mare de o lună se penalizează cu maximum 0,2% pe zi

♦ Legea 230/2007 privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari prevede clar: proprietarii au obligaţia să contribuie la constituirea mijloacelor băneşti şi materiale ale asociaţiei de proprietari şi să achite, în termenul stabilit, cota de contribuţie ce le revine în cadrul cheltuielilor asociaţiei.

♦ La bloc – şi nu numai – suntem proprietari în condominiu. Să lămurim acest termen care le dă de furcă multora: condominiu înseamnă o proprietate imobiliară cu regim mixt, formată dintr- o parte individuală (apartamentele sau spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, deţinute de către fiecare dintre noi) şi o parte de proprietate comună indiviză (spaţiile comune – terasa şi scara blocului, ghenele, liftul etc.).

♦ În vederea respectării termenelor legale de plată a facturilor către furnizorii de utilităţi, administratorul asociaţiei de proprietari are obligaţia de a afişa lista de plată în termen de maximum 5 zile de la data primirii ultimei facturi expediate prin poştă (certificată prin înscrisul de pe ştampila poştei) sau de la data confirmării de primire (în cazul transmiterii facturii prin curier/ delegat).

♦ Potrivit legii, cotele de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, calculate pentru fiecare proprietar din condominiu, trebuie achitate în termen de maximum 20 de zile de la data afişării listei de plată (data afişării trebuie să fie înscrisă pe listă).

Cum se calculează penalităţile

♦ Asociaţia de proprietari poate stabili (în adunarea generală şi la propunerea comitetului executiv) un sistem propriu de penalizări pentru orice sumă cu titlu de restanţă, afişată pe lista de plată.

♦ Atenţie, însă, penalizările nu pot fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere! În plus, ele se vor aplica numai după o perioadă de 30 de zile, care depăşeşte termenul stabilit pentru plată.

♦ De reţinut, de asemenea, că suma penalizărilor nu poate depăşi suma datorată, dacă acest lucru nu este precizat în mod expres, printr-o înţelegere între părţi!

♦ Legea mai prevede şi că nu se plătesc penalităţi la penalităţi (suma din rubrica “penalizare” nu se ia în calcul la aplicarea penalizărilor din luna următoare).

Cum se folosesc aceşti bani

♦ Sumele rezultate din aplicarea penalităţilor de întârziere vor face obiectul fondului de penalităţi al asociaţiei de proprietari şi se vor utiliza numai pentru plata penalizărilor impuse asociaţiei de proprietari de către terţi şi pentru cheltuieli cu reparaţiile asupra proprietăţii comune sau alte cheltuieli de natură administrativă.

Unde-i lege nu-i tocmeală

Toate aceste prevederi au ca bază legală Codul Civil, Legea 230/2007 privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi HG 1588/2007 – Norma metodologică de aplicare a Legii 230/2007. Cine NU are voie să deţină funcţii de preşedinte sau administrator al unei asociaţii de proprietari (cu precizarea bazei legale). Nu pot ocupa funcţii în comitetul executiv şi în comisia de cenzori persoane având grade de rudenie, până la gradul al 4-lea inclusiv. HG 1588/2007 – Norma metodologică de aplicarea a Legii 230/2007;

SURSA: http://www.libertatea.ro

Recomandările redacției