La începutul lunii a apărut OMEN nr. 5402/01.11.2018 privind aprobarea calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2019-2020. De asemenea și a modelelor pentru avizarea de către Co­mi­tetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social, Centrul National de Dezvoltare a Invățământului Profesional și Tehnic și unitatea administrativ-teritorială, a Proiec­- tului cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional.
Operatorii economici sunt invitaţi să se implice în parteneriatele cu unităţile de învăţământ profesional şi tehnic pentru furnizarea stagiilor de pregătire practică pentru învăţământul dual şi învăţământul profesional.
Astfel, solicitarile operatorilor economici pentru învăţământul dual se completează şi se transmit, până la data de 23 noiembrie 2018, la Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic pe adresa de mail vet@tvet.ro.
Solicitările operatorilor economici pentru învăţământul profesional se comple­tează şi se transmit, până la data de 23 noiembrie 2018, la unitătile de învățământ profesional și tehnic sau la Inspectoratul Școlar Județean Arad.
Modelele solicitărilor precum și alte informații legate de învățământul dual și învățământul profesional se găsesc pe site-ul www.alegetidrumul.ro.

Recomandările redacției