isjLa sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad a avut loc etapa jude­ţeană a Concursului naţional „Made for Europe”, concurs care a constat în prezentarea produselor finale ale proiectelor finanţate prin programele comunitare şi a fost organizat pe două secţiuni: proiecte derulate de şcoli gimnaziale şi proiecte derulate de licee şi colegii.
Pentru etapa judeţeană s-au înscris opt unităţi şcolare, cu produse rezultate din 9 proiecte finanţate prin programe comunitare, respectiv Şcoala gimnazială nr. 5 Arad, Şcoala gimnazială „Avram Iancu” Arad, şi Liceul Teoretic „Ion Creangă” Curtici la secţiunea pentru şcoli gimnaziale, şi Colegiul Naţional „Vasile Goldiş” Arad, Liceul Tehnologic Sântana, Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad, Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad şi Liceul Teoretic Sebiş la secţiunea pentru licee şi colegii.
Comisia judeţeană de concurs compusă din Anca Lupei – inspector şcolar pentru proiecte educaţionale, Mariana Tocaciu şi Simona Crâsnic – inspectori şcolari pentru educaţie permanentă, Adina Avacovici, membră a Consiliului Consultativ al compartimentului pro­iecte educaţionale din cadrul ISJ Arad şi Simina Dragoş, preşedinta Consiliului Judeţean al Elevilor, a evaluat pro­iectele prezentate de elevii implicaţi în realizarea lor şi a decis că locul întâi la secţiunea pentru şcoli gimnaziale revine Şcolii Gimnaziale numărul 5 Arad, cu proiectul Comenius „A rainbow of hands to build Europe”, pe locurile următoare clasându-se Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” Arad cu proiectul Comenius „We are in love with fairy tales” şi Liceul Teoretic „Ion Creangă” Curtici cu proiectul Comenius „Sharing means integration”; pentru proiecte derulate de licee şi colegii a fost declarat câştigător produsul Comenius „The Magic of the Möbius Strip” al liceenilor de la Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad, pe locurile următoare clasându-se Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad cu proiectul Leonardo da Vinci „Drum deschis către tehnologii alimentare europene de ultimă generaţie” şi Liceul Tehnologic Sântana cu proiectul Comenius „Peisaje culturale de pe punţile drumului mătăsii”. Juriul a acordat şi trei menţiuni: două Colegiului Naţional „V.Goldiş” pentru proiectul Comenius „First Real European School Cultural Olympics”, respectiv proiectul Leonardo da Vinci „Calitate europeană în formarea viitorilor informaticieni”, şi o menţiune Liceului Teoretic Sebiş pentru proiectul Leonardo da Vinci „Romanian taste with European flavour”.
Participanţii declaraţi câştigători şi distinşi cu premiul I la fiecare secţiune vor reprezenta judeţul la etapa naţio­nală, care va avea loc la Iaşi în perioada 5-8 aprilie.

Recomandările redacției