Valabilitatea autorizațiilor de me­diu, precum și a autorizațiilor integrate de mediu a suferit o serie de modificări începând cu 19 iulie 2018, în urma intrării în vigoare a OUG 75/2018.
Astfel, conform Art. I, pct. 1, Alin. (2) „(2) Autorizația de mediu și auto­rizația integrată de mediu își păstrează valabilitatea pe toată peri­- oada în care beneficiarii lor obțin viza anuală”.
Mai trebuie spus că „procedura de aplicare a vizei anuale prevăzute la alin. (2) se stabilește prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului. Autoritățile competente pentru protecția mediului modifică valabilitatea autorizațiilor de mediu și a autorizațiilor integrate de mediu în măsura în care se solicită revizuirea acestora”.
(I.P.)

Recomandările redacției