OLYMPUS DIGITAL CAMERACu acest titlu s-a desfăşurat un minunat program cultural-artistic la şcoa­la primară a Liceului Tehnologic „Moga Voievod” din Hălmagiu: „S-a sfârşit iarna. E martie în calendar şi o dată cu martie vin şi sărbătorile primă­verii, sărbătoarea veşniciei, sărbătoarea reînvierii, ce semnifică fe­meie, mamă. Dacă albul ghioceilor răsăriţi ne strecoară în suflete bucuria şi dacă în ochii noştri inundă iubirea, este pentru că purtăm în noi părticică din mama. 8 Martie este ziua cea mai plină de feminitate, zâmbete şi căldură sufletească, este Ziua Femeii! A fi mamă e cel mai minunat dar pe care Dumnezeu îl poate face unei femei. Profesorul luminează capul cu ştiinţa, mama încălzeşte inima cu dragostea sa. Cu multă migală, elevii claselor primare din cadrul Liceului Tehnologic „Moga Voievod” Hălmagiu, conduşi de inimoasele şi dăruitele profesoare Filip Veronica Nicoleta, Vasii Adina Mirela şi profesorul Mircea Rus au confecţionat felicitări pentru mămici şi au amenajat sălile de clasă. În data de 9 Martie întreaga şcoală s-a pregătit de sărbătoare. Într-o atmosferă festivă, prin cântec, flori şi poezie, în prezenţa ma­melor şi a unui numeros public, au fost omagiate fiinţele cele mai dragi din viaţa fiecăruia, copiii aducând duioşie în suflet şi o afecţiune de nedescris.”
Am primit acest text, scris cu mintea şi cu inima, de către cei trei dascăli menţionaţi mai sus. Un text excelent, care vădeşte de departe competenţă profesională, dragoste de carte şi vocaţie dăscălească. Şi, mai ales, ta­lent. Am preferat să-l publicăm sub această formă, fără nici ul alt adaos, întrucât ne aduce aminte de cele mai frumoase texte din literatura noastră naţională. Sunt pornite din suflet de dascăl, aceste „flori ale evlaviei creştine, pe care sufletele româneşti ale veacurilor trecute le-au adus ca prinos Domnului” – cum frumos scria marele Nicolae Cartojan despre operele minia­turale ale dascălilor şi monahilor din vechime. Sau, cum spunea Benedetto Croce despre „versul rotund” (perfect) al lui Serghei Esenin, din volumul „Scrisori adresate mamei” – „Ah voi sănii şi voi cai / Numai dracul v-a scornit, mişelul / Peste stepă-n goană, cu alai, / Râde pâ’n la lacrimi clopoţelul.”

Recomandările redacției