evaluareCei aproximativ cinci mii de elevi din judeţul Arad care vor termina clasa a VIII-a în acest an se vor putea înscrie la evaluarea naţională între 17 şi 19 iunie, potrivit calendarului de desfăşurare al acestui examen. În data de 25 iunie va avea loc evaluarea la Limba şi literatura română – probă scrisă, în 26 iunie cea la Limba şi literatura maternă – probă scrisă pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale, iar în 27 iunie proba scrisă la matematică.
Afişarea rezultatelor se va face în 29 iunie până la ora 16.00 şi tot în aceeaşi zi vor putea fi depuse contestaţiile până la ora 20.00. Contestaţiile vor fi rezolvate între 30 iunie şi 2 iulie, iar rezultatele finale vor fi afişate în 3 iulie.
Comisia judeţeană de organizare a evaluării naţionale va asigura dotarea cu camere de supraveghere video funcţio­nale a sălilor de clasă din unităţile de învăţământ în care se desfăşoară probele, a sălilor în care se descarcă şi se multiplică subiectele, precum şi a sălilor în care se preiau şi se depozitează lucrările scrise.
Potrivit calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat, înscrirea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţă­mânt special se va face între 11 şi 13 iulie, repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi între 8 şi 10 iulie.
Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora asistaţi de diriginţi se va face în perioada 5 – 9 iulie. Tot în aceeaşi perioadă vor fi completate fişele de înscriere şi de către absolvenţii clasei a VIII-a proveniţi din alte judeţe la centrul special desemnat.
Prima repartizare computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a va avea loc în 16 iulie. Afişa­rea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în licee se va face în 17 iulie.
Dosarele de înscriere la liceele unde au fost repartizaţi candidaţii se vor pu­tea depune între 17 iulie şi 26 iulie. Cea de-a doua repartizare computerizată a absolvenţilor de clasa a VIII-a care nu au fost cuprinşi în prima etapă va avea loc în 25 iulie, iar a treia etapă se va face în 5 – 6 septembrie.
Supravegherea video continuă şi în acest an
Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii cursului anului şcolar 2013 – 2014 pe locurile de la învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă se va face între 24 şi 26 iulie.
Reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad dau asigurări că şi la evaluarea naţională din 2013 elevii vor fi supravegheaţi în sălile de examen cu camere video. „De asemenea, sălile în care se descarcă şi se multiplică subiectele, precum şi cele în care se preiau şi se depozitează lucrările scrise trebuie să aibă camere de supraveghere“, susţin reprezentanţii ISJ.
Notele obţinute de elevi la evaluarea naţională vor conta la admiterea în liceu. Admiterea în învăţământul liceal în 2013 se va desfăşura conform aceleiaşi metodologii de organizare şi desfăşurare ca şi cea din anul şcolar 2011-2012.
Pregătirile pentru admiterea la licee vor începe în 31 ianuarie 2013 şi se vor încheia în 8 iulie. Până în 19 iunie, fiecare şcoală va transmite către comisia de admitere judeţeană baza de date cu mediile generale de absolvire a elevilor clasei a VIII-a, lista corigenţilor, repetenţilor, a celor cu situaţie neîncheiată şi a celor exmatriculaţi.
Adrian Cotuna

Recomandările redacției