Primăria Municipiului Arad pune la dispoziţia celor interesaţi 8 amplasamente pentru desfăşurarea comerţului stradal cu pepeni, pe raza municipiului Arad, în perioada 2.07.2018 – 30.09.2018.
Amplasamentele propuse sunt:
1. Cartier Grădişte – Piaţa Carpaţi – str. I.B.Deleanu intersecţia cu str.Z. Moricz – 2 locuri
2. Cartier Bujac – str. Independenţei (tronson între str. Leului şi str. Năsăud) – 2 locuri
3. Cartier Gai, lângă Biserica Sârbeas­că (str. Dunării colţ cu str. Hatman Arbore) – 2 locuri
4. Strada Tarafului, lângă fosta piaţă – 2 locuri
Suprafaţa alocată fiecărui amplasament este între minim 3,00 mp şi maxim 10,00 mp. Comercializarea pepenilor se va realiza direct din mijlocul de transport. Locurile de vânzare se atribuie în limita stabilită, urmând a se emite acordul de ocupare a domeniului public pentru activităţi comerciale.
Cererea tip pentru desfăşurarea comerţului stradal este disponibilă pe site-ul Primăriei Municipiului Arad şi la Serviciul Relaţii cu Publicul a Primăriei Arad din Palatul Cenad, camera 5. Cererea va fi însoţită de Cartea de Identitate sau Buletinul de identitate, atestatul de producător (vizat la zi, fiind autorizat în vederea cultivării pepenilor) sau, după caz, de actele doveditoare pentru desfăşurarea legală a activităţii comerciale, conform legii.
Se va ataşa, de asemenea, o fotografie pe suport de hârtie a mijlocului de transport din care se vor comercializa pepenii. Comerţul ambulant se va desfăşura numai după achitarea taxei pentru ocuparea domeniului public la Di­- recţia Venituri din cadrul Primăriei Municipiului Arad.
(I.P.)

Recomandările redacției