Primăria  Arad a stabilit locațiile pentru desfăşurarea activităţilor comerciale cu ocazia Sărbătorii de Sf. Nicolae. Acestea sunt repartizate după cum urmează:

  B-dul Revoluţiei intersecţia cu str. Crişan nr.1 (Bl. A, între sc. A şi B) – 8 locuri        

B-dul Revoluției nr.24 (între poartă și magazinul Emma”) – 4 locuri

  B-dul Revoluţiei intersectia cu str. Ion I.C. Brătianu (Bl. 35 până la nr. 33) – 4 locuri                                                        

  B-dul Revoluţiei nr. 43 (intrarea în Policlinică şi Banca Transilvania) – 8 locuri

  B-dul Revoluției nr.84 – 86 (de la ghereta cu cărți până la nr. 88) – 8 locuri

B-dul Revoluției nr.92 – 96 (între Universitatea V.Goldiș și ”Articole medicale Focus”)  – 8 locuri

Zona Boul – Roșu staţia de tramvai spre centru (B-dul Decebal, în spate la postul TRAFO) – 3 locuri

  1. Cartier Micălaca – Aleea Borsec – 10 locuri
  2. Cartier Micălaca – B-dul N. Titulescu intersecția cu str. V. Lucaciu (între zona 

        verde  și stâlpii metalici din colțul Digi RCS-RDS” ) –  5 locuri

  1. P-ţa U.T.A. – între magazinul ”Profi” si biserică (pe partea dinspre biserică)- 8 locuri
  2. P-ţa U.T.A. (Calea Aurel Vlaicu nr. 63 – 67 (între magazinul ”Second Hand”                                                                                    

       și ING Bank) – 5 locuri    

  1. Calea Aurel Vlaicu, bl. Z16, bl. Z17 (între CEC Bank și magazinul ”Mobexpert”)

      – 6 locuri                                                                                                                                   

  1. Calea Aurel Vlaicu, nr. 163, Bl. 6, (de la cafeneaua ”Platinium” până la colțul

dinspre Kebab House”) – 8 locuri    

  1. Piața Arenei (pe trotuar în zona magazinului ”Profi”) – 5 locuri

Cererile de participare la eveniment împreună cu documentația se depun direct/personal de către solicitant sau prin împuternicit, în condițiile legii (procură/împuternicire notarială), la Primăria Municipiului Arad, Serviciul Relaţii cu Publicul (camera 5 din Palatul Cenad) sau online, la E-mail: registratura@primariaarad.ro, începând cu data de 08.11.2021 până la data de 12.11.2021. Comerţul ambulant se desfăşoară în perioada 03.12.2021 – 06.12.2021, dar nu înainte de achitarea taxei pentru ocuparea domeniului public la Direcţia Venituri din cadrul Primăriei Municipiului Arad.  Documentaţia pentru obţinerea acordului va cuprinde:

– cererea tip pentru obţinerea acordului de ocupare a domeniului public, care se găseşte pe site-ul Primăriei Municipiului Arad, www.primariaarad.ro şi la Serviciul Relaţii cu Publicul (camera 5) din cadrul Primăriei Municipiului Arad;

 – copie buletin de identitate sau carte de identitate;

 – copie Atestat de producător (vizat la zi);

 – acte firmă (copie certificat de înregistrare+certificat constatator, emise de Oficiul Registrului Comerțului);

  – procură/împuternicire notarială – în cazul în care solicitantul este diferit de persoana care depune cererea.

Condiţiile de desfăşurare a comerţului ambulant cu articole tradiţionale specifice Sărbătorii de Sf. Nicolae în perioada 03.12.2021 – 06.12.2021, sunt următoarele:

– marfa va fi expusă doar în perimetrul locaţiei stabilite;

– este permisă doar comercializarea cu articole tradiţionale specifice Sărbătorii de Sf. Nicolae;

– activitatea desfăşurată nu va afecta circulaţia pietonală și auto și nici activitatea specifică zonei;

– se va respecta curăţenia domeniului public afectat;

– se va deține la locul de vânzare acordul pentru desfășurarea comerțului stradal, eliberat de Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, dovada achitării taxei de ocupare a domeniului public – în original, documentul de identitate a vânzătorului care să coincidă cu identitatea persoanei menționate în acordul solicitat;

           -activitatea se va desfășura cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin legislația în vigoare, aferentă pandemiei de Coronavirus COVID-19.  În cazul constatării nerespectării condițiilor amintite anterior, acordul de ocupare a domeniului public se consideră retras de drept.

 

Recomandările redacției