S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIŞOARA S.A.
organizează în data de  15.12.2015, orele 1000 la sediul societății din Timișoara,
Str. Eternității nr.45 – licitație deschisă cu strigare, pentru  vânzarea bunurilor mobile şi imobile  aparținând societății  ce se află în localitatea Vărădia de Mureş, jud. Arad.
Activele scoase la vânzare constau în bunuri mobile şi imobile, după cum urmează:
– clădire cărămidă birou, dormitor, garaj;
– chesoane beton stavilă acces auto (rampă alimentare staţie);
– teren arabil extravilan în suprafață de 3800 m2;
– staţie balastieră metalică;
– transformator linie electrică 250 KWA,
– instalaţie pompă apă;
Activele pot fi vizualizate de către persoanele interesate în fiecare zi lucrătoare, între orele 0900 – 1500, în localitatea Vărădia de Mureş, jud. Arad.
Pentru detalii legate de organizarea licitației, prezentare documente, înscrierea la
licitație etc., persoanele interesate se vor adresa de luni până vineri, între orele 0730-1500, secretariatului societăţii din Timişoara, str. Eternităţii nr.45, telefon: 0256-215005, fax: 0256-215007, e-mail:  sdm@sdm-tm.ro
Pot participa:
Ofertanți persoane fizice române;
Ofertanți persoane juridice române.
Regulamentul de vânzare se poate consulta pe www.sdm-tm.ro sau la sediul societății din Timiș, Timișoara, str. Eternității nr.45.

Recomandările redacției