1 2 3La Liceul Tehnologic „Moga Voie­vod” Hălmagiu s-au desfăşurat activi­tăţi extraşcolare din programul „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”.
După consultări cu elevii şi părinţii s-au propus diverse activităţi pentru această săptămână. Cele mai multe pro­puneri au fost pentru excursii. Pentru a îndeplinii dorinţa elevilor profesorii şi învăţătorii au organizat diverse excursii.
Elevii Clasei a VIII-a, a X-a şi a XI-a, însoţiti de d-nele profesoare Florea Jeni-Angela, Sirban Cosmina şi Indreca Floare, au plecat în excursie de studiu sub titlul „Transilvania-obiective literare, istorice şi turistice”.
Eleva Diana Indreca ne-a mprezentat această experienţă. Am plecat pe la Deva şi am ajus la Lancram, la casa memorială Lucian Blaga. Aici am aflat despre poetul, filosoful, diplomatul şi omul Lucian Blaga.
Următorul popas a fost la Alba Iulia. Cetatea învăluită de soare ne-a primit în lumea magică a istoriei neamului nostru. La Muzeul de istorie am fost conduşi cu pricepere şi dăruire prin toate epocile istorice de ghidul muzeului. Fascinaţi treceam dintr-o încăpere în alta şi sorbeam cu privira toate panourile. De aici am fost poftiţi în Sala Marii Uniri de la 1 decembrie 1918. E parcă altfel să vezi ceea ce am citit sau ne-a povestit la orele de istorie doamna profesoară. Am văzut statui înfăţi­şându-i pe daci şi pe romani, brăţări dacice, dar şi supliciul şi chinurile su­ferite de Horea, Cloşca şi Crişan. Când ghidul ne-a vorbit de Avram Iancu am simţit că parcă vorbea de unul de-al nostru, pentru că Iancu ştiu că a fost de multe ori la Hălmagiu şi în timpul Re­voluţiei şi mai apoi.
De la Alba Iulia ne-am continuat drumul spre Mănăstirea Râmeţi. Pei­sajul era parcă din Rai. Dealurile şi munţii ne strângeau pe valea îngustă iar pe cer norii erau albi şi pufoşi ca de vată. La mănăstire am fost impresio­nată de pictura de pe peretele exterior al pronaosului şi de altelierul unde cu răbdare, migală şi măiestrie, măicuţele ţeseau covoare.
Plecaţi de aici am ajuns la Turda şi apoi la Cluj-Napoca. Oraşul transilvă­nean are o serie de obiective ce se lasă descoperite. Arhitectura oraşului, Piaţa Catedralei Ortodoxe, Teatrul de Stat, Muzeul de Artă, Piaţa şi statuia lui Matei Corvin, Universitatea Babeş Bolyai, Mu­zeul facultăţii de Biologie, dar si Gră­dina Botanică ne-au fascinat.
Erau atâtea de văzut, atâtea de aflat, nu ne mai săturam să ne plimbăm pe străzile Clujului.
Fiecare stradă avea câte o clădire a unei facultăţi, câte un muzeu dau o bise­rică. Era frumos. Unii dintre colegii mei chiar au spus că vor veni studenţi la Cluj. Am intrat şi am urmărit şi un film 3D, care este o adaptare modernă, cu acţiune şi aventuri (Jack şi Uriaşii) după povestea Jack şi vrejul de fasole.
Spre casă ne-am întors pe la Abrud şi am trecut pe la Mănăstirea Lupşa şi apoi pe Brad. Coborând prin Apuseni peisajul era parcă desprins din basme cu casele suspendate pe câte un fârf de deal. Aici ne-a spus doamna profesoară salaşluiesc moţii fraţii noşrii, pentru că şi noi suntem hălmăgenii ne numim moţi.
Această excursie a fost foarte frumoasă. Obiectivele au fost interesante, traseul minunat.
Întorşi acasă am aflat că şi alţi colegi vor merge în excursii la Timişoa­ra, Arad sau Deva. Sper să fie şi ei la fel de încântaţi ca şi noi. Cred că multe cu­noştinţe dobândite în excursia noastă le vom folosi la materiile de specialitate, turism şi ne-am dat seama cât de frumoasă este ţara noastră.
Se pune tot mai mult accent pe educaţia non-formală. Acest gen de activitate ne perimite să le dezvoltăm elevilor noştri o serie de abilităţi de viaţă, să le fixăm cunoştinţe teoretice, să-i scoatem din mediul rural şi să-i orien­tăm profesional chiar prin prezen­tarea unor centre universitare su a unor profesii precum muzeograf sau cercetător, pe care le-au descoperit cu interes.
Coeziunea grupului de elevi şi formarea unor capacităţi cognitive interdisciplinare prin îmbinarea noţiunilor de istorie, literatură, religie, geografie, biologie, muzica, sculptură cu specificul cadrului natural şi cu regiunile străbătute au fost motivele pentru care pu­tem spune că această activitate a fost un succes în cadrul săptămânii 1-5 aprilie 2013, ne mai spune doamna profesor Sirban Cosmina.
Alte activităţi:
– Istoria altfel – vizionarea unor filme istorice;
– Elevii au talent – cântece, poezii, teatru;
– Pictură de icoane pe sticlă;
– Jocuri sportive: fotbal;
– Campionat de şah;
– Să protejăm pădurea! Să protejăm viaţa – Plantarea de arbori;
– Un job pentru o zi;
– „Marile personalităţi ale lumii-modele de ieri şi de azi- prezentări power-point;
– O carte, un copil, o floare-Sărbătorirea zilei internaţionale a cărţilor pentru copii”.

Recomandările redacției