Compania de Apă a primit o amendă de 50.000 de lei de la Garda de Mediu. Operatorul a fost sancționat în urma unor sesizări făcute de către reprezentanții unui partid politic.

Pe fondul controalelor s-au făcut noi analize și s-au măsurat în diverse puncte ale canalului Mureșel, depășiri ale unor parametri reglementați de până la 70 de ori, confirmând cele sesizate de reclamanți.

„Au fost identificate ape pluviale cu caracter fecaloid menajer, evacuate permanent în canalul Mureșel de Compania de Apă prin evacuarea neconformă (ilegală) din strada Șezătorii, principala sursă de poluare a canalului Mureșel identificată. Compania de Apă gestionează rețeaua de canalizare pluvială primită de la Primăria Municipiului Arad, pe bază de proces verbal de predare-primire în administrare și exploatare. În zona Intim au fost decopertate și refăcute capacele de cămine situate pe zona carosabilă, care erau acoperite inițial cu asfalt. S-a identificat și a fost sigilat by-passul pentru descărcarea de ape menajere în canalul Mureșel. S-a mai dispus, printre altele, revizuirea autorizației de mediu a SC Compania de Apă Arad SA, conformarea la condițiile de calitate a apelor evacuate în canale deschise, realizarea de stăvilare/vane la evacuările în canalul Mureșel, eliminarea evacuărilor de ape uzate menajere prin realizarea de racorduri la canalizarea menajeră”, au susținut reclamanții.

Recomandările redacției