Urmând tradiţia consacrată deja la Facultatea de Teologie „Ilarion V. Felea”, prima săptămână din Postul cel Mare este săptămâna duhovnicească a studenţilor teologi şi a dascălilor acestei instituţii teologice. În acest sens, în Paraclisul studenţilor din curtea Facultăţii, pe lângă programul liturgic obişnuit al dimineţilor din Postul Mare, care cuprinde săvârşirea miercurea şi vinerea a Liturghiei Darurilor Înainte­- sfinţite, în fiecare dintre serile săptămânii trecute a fost săvârşită rânduiala Pavecerniţei celei Mari împreunată cu cât o parte a Canonului celui Mare de pocăinţă al Sfântului Andrei Criteanul, aşa cum prevede rânduiala liturgică a Triodului.
Pavecerniţa cu Canonul cel Mare a fost slujită de părinţii profesori slujitori la Paraclisul „Sfântul Maxim Mărturisitorul şi Sfântul Mare Mucenic Mina” din curtea Facultăţii de Teologie, urmând mai apoi în fiecare seară, la sfârşitul slujbei, cuvântul de zidire duhovnicească şi de călăuzire pe calea Postului Mare rostit de către unul dintre părinţii profesori ai Facultăţii, adresat studenţilor şi credincioşilor care au participat la această slujbă specială, specifică Postului celui Mare.
Astfel, luni seara, părintele Arhim. Conf. Univ. Dr. Teofan Mada, Vicarul Arhiepiscopiei Aradului, a rostit un frumos cuvânt duhovnicesc sub genericul: File de înnoire spirituală: cartea profetului Ioil şi Epistola a II-a către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel.
Marţi seara, după slujba Pavecerniţei cu cea de-a doua parte a doua a Canonului celui Mare, părintele Asist. Univ. Dr. Ioan Lazăr, duhovnicul studenţilor Facultăţii de Teologie a vorbit despre pildele de pocăinţă vechi şi nou testamentare din cuprinsul Canonului celui Mare: Pocăinţă şi roadele acesteia în viaţa duhovnicească a creştinului, potrivit textelor liturigce ale Canonului celui Mare şi a învăţăturii Sfinţilor Părinţi ai Bisericii.
Miercuri seara, după săvârşirea celei de-a treia părţi a Canonului celui Mare şi a slujbei Pavecerniţei Mari, părintele Conf. Univ. Dr. Lucian Farcaşiu a vorbit studenţilor şi credincioşilor despre Darul lacrimilor ca rod al pocăinţei adevărate, potrivit literaturii duhovniceşti şi imnografiei Triodului.
Bogat cuvânt de învățătură
Joi seara, ultima parte a Canonului celui Mare al Sfântului Andrei Criteanul, urmată în mod obişnuit de rânduiala Pavecerniţei Mari a fost săvârşită de către Întâistătătorul Eparhiei noastre, Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Timotei Seviciu, înconjurat de soborul părinţilor profesori ai Facultăţii, în frunte cu părintele Decan, Prof. univ. Dr. Cristinel Ioja. La sfârşitul slujbei, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei a rostit şi un bogat cuvânt de învăţătură, referindu-se la semnificaţia teologică şi duhovnicească a rânduielilor liturgice ale primei săptămâni, dar şi din întreaga perioadă a Postului celui Mare, care au rolul de sfinţi viaţa noastră, susţinându-ne în întregul parcurs al nevoinţelor duhovniceşti pe drumul Postului celui Mare, arătând că în această perioadă slujbele obişnuite ale fiecărei Biserici urmează îndeaproape tipicul monahal, pentru că şi ostenelile duhovniceşti la care îi provoacă pe creştini Postul cel Mare sunt comune cu idealurile vieţii monahului, şi anume sfinţirea vieţii şi mântuirea sufletului. Înaltpreasfinția Sa s-a referit mai apoi la Canonul cel Mare ca normă, ca măsură pentru viețuirea duhovnicească a creștinului în vremea Postului celui Mare, dezvoltând conținuturile sale teologic-pedagogice, dar și istoria formării sale și impunerii în rânduiala liturgică a Bisericii.
La finalul slujbei, Părintele Decan al Facultăţii a mulţumit în mod deosebit Înaltpreafinţitului Părinte Arhiepiscop Timotei pentru că a poposit în mijlocul profesorilor şi studenţilor Facultăţii de Teologie arădene, încununând săptămâna duhovnicească de la începutul Postului celui Mare, prin rugăciunea şi cuvântul profund duhovnicesc al Înaltpreasfiunţiei Sale. Episcopul, a arătat Părintele Decan, reprezintă pentru teologie şi pentru teologi, dar și pentru toți credincioșii Bisericii măsura unității lor cu Hristos, în ascultare și smerenie, pentru împlinirea trebuințelor lor duhovnicești.
La toate slujbele amintite, răspunsurile alternative din cele două străni ale Bisericii au fost date de către studenţii teologi sub directa călăuzire a profesorului de muzică al Facultăţii, conf. dr. Mircea Buta.
În seara zilei de vineri a fost săvârşită slujba Pavecerniţei Mari cu prima parte a Acatistului Buneivestiri, fiind împărtăşit studenţilor şi credincioşilor prezenţi în biserică şi un cuvânt duhovnicesc, rostit de către părintele Lect. Univ. Dr. Ştefan Negreanu.
Nădăjduim într-o întărire duhovnicească pe calea postirii care va rodi în bucuria Sfintei Învieri a Mântuitorului, atât a profesorilor, cât şi a studenţilor Facultăţii noastre de Teologie, prin împărtăşirea de harul slujbelor săvârşite acum la început de Post, dar şi din bogăţia cuvintelor duhovniceşti adresate celor din biserică în aceste seri binecuvântate.
Pr. Conf. Dr. Lucian Farcaşiu

Recomandările redacției