composesoratComposesoratul Luncşoara se află în centrul unui scandal imens. După cum vă informam în numerele trecute ale ziarului nostru, aproape o sută de membri composesori se judecă cu conducerea asociaţiei, despre care susţin că nu îi mai reprezintă. Mai mult, contestatarii şi-au ales o altă conducere, dar cu toate acestea Tribunalul Arad a decis că preşedintele cu care sătenii se află în litigiu este cel care trebuie să reprezinte interesele composesoratului. În toamna anului trecut, cei aproximativ 100 de săteni au organizat o acţiune de protest la Gurahonţ, unde au mers să-şi susţină punctul de vedere în faţa instanţei. Acum, contestatarii cer membrilor consiliului de administraţie să lase locul celor care au fost aleşi de oameni. „Noi îi rugăm pe aceşti domni care au făcut parte din vechiul consiliu de administraţie să se dea la o parte şi să se recunoască învinşi de o majoritate covârşitoare a membrilor, care în 2012 au decis înlocuirea lor cu un nou consiliu ales de Adunarea Generală. Noi îi dorim alături de noi ca membrii, dar nu dorim să le atribuim alt mandat sau vreo funcţie în composesorat”, susţine Florin Gancea, unul dintre composesorii nemulţumiţi.
Promisiuni nerespectate
Aurel Gancea, liderul sătenilor spune că oamenii sunt nmemulţumiţi din cauză că persoanele aflate în fruntea composesoratului nu şi-ar fi îndeplinit promisiunile. „Schimbarea consiliului de administraţie a avut loc din cauza nemulţumirilor create pe parcursul mandatului celor cinci membri, care au promis în 2011 că dau fiecărei familii trei mili­oane şi nu s-a dat la nimeni nimic, ca de altfel, pe perioada întregului mandat, nu s-a plătit niciun fel de dividend. Mai mult nu se ştie ce s-a în­tâmplat cu păşunea composesoratului”, începe Aurel Gancea povestea. În continuare, acesta explică motivul pentru care membrii de drept ai composesoratului au fost înlocuiţi de copii şi nepoţi, atunci când s-a votat pentru schimbarea conducerii. „Vechea conducere a composesoratului spune că numai zece persoane sunt proprietari de drept în composesorat. În anexa 39 sunt părinţii şi bunicii noştri, dar în actul adiţional al statutului se spune că orice persoană majoră din familie poate să reprezinte pe membrul titular din anexă. La şe­dinţa din 30 martie 2008, Adunarea Generală a votat schimbarea articolului 13 din statut, litera e, unde se spune că orice persoană din familie poate reprezenta membru titular din anexă. În baza actului adiţional din 30 martie 2008 s-a ales noul consiliu de administraţie. Nu putea fi altfel, statutul mai avea un act adiţional, din 20­00, în care se  spunea că se alege un consiliu de administraţie din şapte membri, pe cinci ani, or, ei au fost aleşi pe actul adiţional din 2008, cinci membri, pe patru ani”, a continuat Gancea.
Terenuri luate fără drept
În plus contestatarii acuză conducerea composesoratului că ar fi obţinut aproape 14 hectare fără drept. „Mai mult, au şi venit peste proprietăţile oamenilor, cuprinzând în anexa 39 cam tot ce a existat lizieră de pădure la nivelul satului Luncşoara. E vorba de 14 hectare de pădure şi nouă de păşune, peste care s-a intrat fără drept, plus că intenţionau să mai revendice în instanţă 120,5 hectare de terenuri care nu aparţineau composesoratului, acestea fiind tot ale cetăţenilor din sat. Ţinem să le reamintim domnilor din fosta conducere a composesora­tului Luncşoara că în Legea 119/1948 nu au fost menţionate pădurile la obiectul bunurilor supuse naţiona­lizărilor. În aceste condiţii, rugăm pe domnul avocat Bogdan Tudor Tudoran să ne spună cum a obţinut în instanţă proprietăţile oamenilor, din moment ce în sentinţa civilă numărul 979/20 decembrie 2006, pe rolul Judecătoriei Gurahonţ a fost CF-ul  numărul 1, în suprafaţă de 1.175,15 hectare şi mai aveau de primit din CF 112, 239 de hectare. Aceasta e ave­rea composesorastului câştigată în instanţă. Observăm că nu este vorba despre CF-urile 6, 7, 8, 40, 232, 11 şi 12, cu numerele topografice de la 424 la 476, care de fapt aparţineau altor proprietari de drept din sat, nu composesoratului. În fapt, atât noi, proprietarii celor 14 hectare care nu apar­ţin composesoratului, cât şi cei­lalţi membri composesori, ne dorim ca terenurile composesoratului să revină composesoratului, adică ceea ce i s-a atribuit în 2007, prin actele de punere la dispoziţie şi punere în posesie”, a continuat Aurel Gancea. Alţi doi membri composesori, Florin Gancea şi Alin Andrei Căliman susţin că sunt nemulţumiţi şi de faptul că nu ştiu nimic de soarta păşunii. Mai mult, Florin Gancea arată cu degetul înspre avocatul Bogdan Ioan Tudor, despre care susţine că ar fi încasat 120.000 de lei din banii composesoratului. „În decizia civilă numărul 823 din 19 iulie 2007, reprezentantul intimatului, Composesoratul Urbarian Luncşoara, avocatul Bogdan Ioan Tudor, depune la dosar împuternicirea avocaţială, chitanţa cu numărul 7268852, din 19.05.2007, în sumă de 120.000 lei, reoprezentând onorariul contract şi asistenţă juridică şi concluzii scrise. Iar domnul avocat, întrebat fiind de membrii composesoratului în timpul înfăţişării care a avut loc în toamna anului trecut despre suma de 120.000 lei, a negat faptul că a primit banii, în condiţiile în care chiar dânsul a arătat în decizie că a obţinut respectiva sumă”, susţine Florin Gancea.
Problema celor 120.000 de lei a fost lămurită de avocat încă de anul trecut, când ne-a declarat că nu a încasat respectiva sumă. Avocatul susţine că cei 120.000 de lei au fost trecuţi în acte ca reprezentând cheltuieli de judecată, suma urmând a fi solicitată de la Romsilva. Instanţa nu a acordat însă respectivele cheltuieli, pentru că nu s-a făcut dovada că suma ar fi fost plătită. În ceea ce priveşte cele 14 hectare, reprezentanţii conducerii composesoratului au declarat în toamna anului trecut că terenul respectiv a fost atribuit de Comisia judeţeană de fond funciar, în baza unei hotărâri judecătoreşti, fără ca preşedintele să aibă vreo vină.
Contactat telefonic în cursul zilei de ieri, pentru a răspunde celorlalte acuzaţii lansate de săteni, avocatul a spus că nu poate vorbi, dar că va reveni cu un telefon, fapt care nu s-a mai întâmplat.

  • AVOCAT spune:

    Daca ati fost judecati de trib. Arad , de subordonatii lui Lucaciuc, sau de el insusi, e clar ca buna ziua….

Comentariile sunt închise.

Recomandările redacției