Aleşii locali sunt chemaţi,
astăzi, să aprobe schema de fi­nanțare a reabilitării termice a celor 82 de blocuri de locuinţe, rămase din lista de priorități aprobată în anul 2013, dar care nu au îndeplinit condiţiile de finantare impuse de Ghidul soli­citantului pentru Programul Operational Regional 2014 – 2020.
Întrucât respectivele blocuri aveau elaborate proiectele tehnice de execuție a lucrărilor şi
indicatorii tehnico – economici aprobați, în vederea urgentării contractării lucrărilor de interven­ție s-a propus instituirea următoarei scheme de finanțare care să ducă la punerea în practică a proiectelor: 70% din fonduri aprobate anual cu această destinație în bugetul general de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad, iar 30% din fondul de reparații al asociațiilor de proprietari, asigurată de către acestea pe durata executării lucrărilor de intervenție, în baza situațiilor de lucrări. Prezenta schemă de finan­- țare nu se aplică persoanelor juridice care au în proprietate apartamente cu destinația de locuință, respectiv persoanelor fizice și juridice, care au în proprietate apartamente cu altă destinație decât aceea de locuință. Acestea au obligația de a suporta integral contravaloarea lucrărilor de intervenție efectuate asupra propriilor apartamente, cât și cota parte din contravaloarea lucrărilor de intervenție efectuate asupra proprietății comune.
Ioana Puraveț

Recomandările redacției