Şcoala Generală nr.5 Arad dema­rează ediţia a II-a a unui proiect educaţional la nivel naţional, iniţiat de o echipă alcătuită din profesorii Maria Paşcalău, directoare, Daniela Lazăr, director adjunct, Diana Lădariu, consilier educativ şi Liliana Lupşa. La proiect participă 23 de şcoli din 16 judeţe, 1.440 elevi, 240 cadre didactice din 24 şcoli, reprezentând 17 judeţe, pă­rinţi şi reprezentanţi ai comunităţilor locale.
Titlul proiectului este „Nouă ne pasă! Implică-te şi tu! Pledoarie pentru ecologie şi ştiinţe!“. „Şcoala, prin profesorii săi, are sarcina de a forma o atitudine conştientă, res­ponsabilă, pozitivă faţă de ştiinţă, cunoaştere şi percepere a fenomenelor ştiinţifice într-o ma­nieră creativă. Activităţile pe care le propunem permit elevilor să identifice şi să exploateze frumuseţea ştiinţelor exacte în mod aplicativ şi creativ. Proiectul oferă cadrul de învăţare şi exersare a competenţelor transferabile utile în procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii, de transformare a comportamentelor cotidiene în mod de viaţă ecologic, sănătos, responsabil“, ne-a declarat prof. Liliana Lupşa.
Proiectul a demarat în luna ianua­rie şi se va încheia în luna iunie 2013.

Recomandările redacției