mobilitateÎn această perioadă, unităţile de învăţământ trebuie să întocmească listele cu personalul didactic titular care îndeplinește condițiile legale de pensionare la 1 septembrie 2014 (pentru limită de vârstă; la cerere, pentru pensionare anticipată sau pensionare anticipată parțială) și să le comunice Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad.

Un număr de 97 de cadre didactice ies la pensie în acest an, cele mai multe provenind din mediul urban. Profesorii pot să îşi continue activitatea la catedră chiar şi în aceste condiţii, însă numai cu acordul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. „Cele mai multe cadre didactice care vor ieşi la pensie sunt educatoare şi învăţători. Un număr de 25 de profesori sunt din mediul urban, în timp ce 72 provin in mediul urban“, a declarat prof. Claudius Mladin, inspectorul şcolar general.

Alte materii cu un număr relativ mare de profesori care ies la pensii sunt biologia, educaţia fizică şi sport, istoria, geografia, limba engleză, limba şi literatura română sau matematica.

Tot în această perioadă are loc constituirea posturilor didactice, încadrarea personalului didactic titular, soluționarea cererilor de întregire sau completare a normei didactice de predare-învățare-evaluare la nivelul unităților de învățământ a personalului didactic titular și soluționarea cererilor cadrelor didactice titulare pentru anul școlar 2014-2015.

Până în data de 10 februarie 2014, are loc stabilirea de către Consiliul de Administrație al Inspectoratului Şcolar, a listei finale a cadrelor didactice prevăzute la art. 48 alin. (2) din Metodologie pentru care se acordă transferul şi constituirea posturilor didactice/catedrelor la nivelul unităților de învățământ/consorțiilor școlare, până la 14 februarie 2014. Analiza, corectarea și avizarea proiectului de încadrare și a ofertei de posturi didactice/catedre vacante/rezervate de către Inspectoratul Şcolar se va face în perioada 17-24 februarie 2014.

Termenul pentru completarea normei didactice de predare-învățare-evaluare a personalului didactic titular la nivelul Inspectoratului Şcolar, cu afișarea listei orelor/catedrelor vacante/rezervate, pentru soluționarea completărilor de normă didactică, este de 25 februarie 2014.

În perioada 25-27 februarie 2014 are loc înregistrarea cererilor pentru completarea normei didactice la Inspectoratul Şcolar.

De asemenea, şedința publică organizată de comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, constituită la nivelul Inspectoratului Şcolar, pentru completarea normei, are loc la 28 februarie 2014.

 

Recomandările redacției