În contextul somațiilor emise de Primăria Municipiului Arad pentru proprietarii care nu și-au reabilitat încă fațada imobilelor din centrul municipiului, venim cu mai multe precizări despre facilitățile de care pot beneficia cei care fac dovada că întreprind măsuri pentru a reface fațadele clădirilor. Astfel, arădenii care îngrijesc respectiv, renovează fațadele clădirilor istorice pot fi scutiți de plata impozitului pe clădiri pe o durată de cinci ani. De asemenea, ei pot fi scutiți de supraimpozitare (n.r. – cu 500% a impozitului pe clădire).

Trebuie spus că arădenii trebuie să urmeze cu strictețe pașii menționați pentru a putea beneficia de facilitațile puse la dispoziție de Primăria Municipiului Arad, întrucât trebuie să se consemneze că lucrarea a fost recepționată.

Hotărârea nr. 351 din 2 decembrie 2015 precizează clar care sunt condiţiile care trebuie să fie îndeplinite pentru a beneficia de scutirea pe cinci ani la plata impozitului pe clădiri, respectiv: să se realizeze lucrările prevăzute de Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor; clădirea, prin nivelul de degradare a sistemului de închidere perimetrală, să fi pus în pericol sănătatea, viaţa, integritatea fizică şi siguranţa populaţiei şi/ sau să fi afectat calitatea mediului înconjurător, a cadrului urban construit şi a spaţiilor publice urbane; din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor să reiasă că s-au realizat lucrările recomandate în nota tehnică de constatare. În vederea scutirii de la plata impozitului, la Direcţia Venituri din cadrul Primăriei Municipiului Arad se va depune o cerere până cel târziu la data de 31 decembrie a anului în care s-a întocmit procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Cererea va fi însoţită de: copie buletin/carte de identitate a solicitantului; extras CF actualizat al imobilului; nota tehnică de constatare, încheiată în condiţiile legii; autorizaţia de construire sau avizul tehnic prealabil al arhitectului-şef al municipiului Arad, după caz; procesul – verbal de recepţie la terminarea lucrărilor din care să rezulte că s-au realizat lucrările consemnate în nota tehnică de constatare”, se arată într-o informare a Primăriei Municipiului Arad.

În primele cinci luni ale acestui an, peste 300 de noi somații au fost emise de polițiștii locali din cadrul Serviciului Disciplină în Construcții și Afișaj Stradal proprietarilor de clădiri degradate din municipiu, cele mai multe dintre acestea fiind identificate în zona centrală a orașului.

În urma verificărilor întreprinse în teren de polițiștii locali, comisia de specialitate constituită în scopul inventarierii clădirilor și terenurilor neîngrijite a emis, până la data de 15 mai 2019, somații însoțite de fișe de evaluare privind stadiul de degradare al clădirilor. În acest sens, proprietarilor li se recomandă demararea lucrărilor de reabilitare a clădirilor pe care le dețin.

Alarmant este faptul că numărul imobilelor degradate sporește de la un an la altul. Anul trecut, Primăria Municipiului Arad a identificat un număr de 210 clădiri degradate pasibile de supraimpozitare, începând cu anul 2019. În baza evaluării comisiei de specialitate constituite la nivelul instituţiei a fost calculat procentul de majorare a impozitului în cazul fiecărei proprietăţi neîngrijite.  Nu intră sub incidența impozitului majorat clădirile pentru care s-au obținut autorizații de construire și a fost anunțată începerea lucrărilor până cel târziu la data de 31.12.2019, sau ale căror fațade au fost renovate până la această dată.

Recomandările redacției