În perioada 7 mai – 24 iunie 2018, Ministerul Educației Na­ţionale organizează şi reali­zează evaluarea competen­- ţelor fundamentale pentru toţi elevii claselor a II-a, a IV-a și a VI-a.
Potrivit calendarului publicat de Ministerul Educației Naţionale, evaluările vor avea loc în perioada 7 mai – 24 iunie 2018 în toate unităţile de învăţământ care au învăţământ primar şi gimnazial. În județul Arad, elevii sunt așteptați să-și testeze cunoștințele (4005 elevi de clasa a II-a, 3793 elevi de clasa a IV-a și 3925 elevi de clasa a VI-a).
Calendarul de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2017-2018:
1. Evaluarea elevilor la finalul clasei a II-a – EN II: Scris – Limba română – 7 mai 2018, Scris – Limba maternă – 7 mai 2018, Citit – Limba română – 8 mai 2018, Citit – Limba maternă – 8 mai 2018, Matematică – 9 mai 2018, Scris-Citit – Limba română pentru minorităţile naţionale – 10 mai 2018.
2. Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a – EN IV: Limba română – 15 mai 2018, Matematică – 16 mai 2018, Limba maternă – 17 mai 2018.
3. Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a VI-a – EN VI: Limbă şi comunicare – 23 mai 2018, Matematică şi Ştiinţe ale naturii – 24 mai 2018.
Rezultatele elevilor la eva­luările naţionale vor fi supuse unui proces de analiză de către cadrul didactic şi de către colectivul de catedră din fiecare unitate şcolară. În urma acestei analize, cadrul didactic decide, acolo unde este cazul, elaborarea planului individualizat de învăţare al elevului, instrument fundamental de remediere/dezvoltare/orientare care cuprinde informaţii diagnostice şi prognostice în vederea orientării şi optimizării învăţării. Rezultatele evaluării şi planurile individua­lizate se comunică părinţilor elevilor şi constituie documente din portofoliul educaţional al elevului.
Ioana Puraveț

Recomandările redacției